Nový katalog perfinů z čs. území

 

Koncem roku 2021 vyšel nový Katalogu perfinů z území Československa, a to jako 24. díl z prestižní řady Monografií čs. známek, které vydává nakladatelství POFIS. Nejde jen o katalog, ale doslova o příručku ke sbírání perfinů z čs. území.

 

CS katalog obalka CS katalog titul

 

Součástí příručky je poměrně obsáhlý úvod vysvětlující okolnosti vzniku a používání perfinů na našem území včetně jejich legislativního ukotvení. Upozorňuje na různé možnosti sbírání včetně řady praktických rad a upozornění na případné nástrahy, se kterými se může sběratel v praxi setkat. Významná část je věnována oceňování perfinů a celistvostí s nimi včetně návodu, jak k němu přistupovat, a to i s ukázkami konkrétních příkladů.

 

CS katalog str90  CS katalog str 180 

 

Největší část, celkem 194 stran, zabírá samozřejmě katalogová část. Ta navazuje na předchozí vydání Katalogu z roku 1987 a v maximální možné míře respektuje základní uspořádání perfinů podle tohoto katalogu. Sběratelé, kteří si už zvykli na číslování perfinů podle tohoto katalogu nebudou tedy nuceni vše přečíslovávat, jak bylo zvykem u starších vydání. Ke katalogizaci jsme však přesto přistupovali kriticky a všechny dříve publikované informace jsme důkladně porovnávali s dochovaným materiálem. U většiny perfinů jsme řadu údajů doplnili a upřesnili. V několika málo případech se ovšem dříve uváděné údaje ověřit nepodařilo, proto jsme je z tohoto vydání vypustili, ale na příslušných místech na ně upozorňujeme. Nelze totiž vyloučit, že se po čase znovu objeví. Katalogová část je také mnohem obsažnější a je zde řada zcela nových údajů, podstatně se změnil a upřesnil i způsob datování a oceňování. Snažili jsme se rovněž podrobněji doplnit podklady i pro regionální a námětové sběratele. Aby kresby perfinů byly co možná nejpřesnější, využili jsme možnosti zobrazování, které skýtá moderní technika.

Významná změna je provedena v oceňování. Podle četnosti výskytu oceňujeme každý perfin podle jednotlivých období, a navíc formou přirážek jsme se pokusili ocenit jejich použití i na méně běžných známkách. Důležitou podmínkou ale je, že musí jít vždy jen o kvalitní exempláře, a to jak známky, tak perfinu na ní vyraženém. Ocenění uvádíme v bodech s tím, že hodnota jednoho bodu v době vydání této Monografie je 2,50 Kč, což odpovídá zhruba 0,1 Eur (10 centů) a zároveň to odpovídá ceně za nejlevnější variantu známky a perfinu. To umožňuje lepší orientaci v ocenění i sběratelům z okolních zemí, a pokud bychom i u nás přešli na Euro (k čemuž se ostatně ČR zavázala), katalogu by se to příliš nedotklo. I tak je třeba ocenění perfinů v jednotlivých obdobích chápat hlavně jako vyjádření četnosti jejich výskytu než jako striktně pojatou cenu.

 

CS katalog str284 

 

Třetí část příručky tvoří řada příloh, které by měly sběratelům z různých oblastí usnadnit orientaci jak v samotném katalogu, tak i využití perfinů v oblasti jejich zájmu. Naleznou zde tedy poměrně obsáhlý návod, kde hledat některé „zapeklitější“ perfiny, případně takové, u nichž se poměrně často vyskytuje jen část a na první pohled není zřejmé, kde je lze v katalogu najít. Regionální sběratelé zde naleznou přehledy perfinů podle místa použití, námětoví sběratelé zase přehledy podle různých oborů činnosti. Dále jsou zde přehledy výskytu na celinách, na kolcích, nouzových platidlech a řada dalších.

Jako bonus navíc, zpracoval kolega Chudoba i bibliografický přehled informací o jednotlivých perfinech, jak se kdy o nich psalo ve všech našich zpravodajích. Tento přehled naleznete na tomto webu v oddílu „O perfinech …“.

Na webových stránkách navíc postupně uveřejňujeme kompletní znění dříve vydaných našich zpravodajů, tak aby byly přístupné i pro nové sběratele. V současné době už tam jsou všechny zpravodaje PERFINY od roku 2002 dodnes. Tyto zpravodaje jsou ovšem přístupny pod heslem jen našim členům naší společnosti po přihlášení.

Jsme si vědomi, že ani tento nově vydávaný katalog nemůže být úplný a do budoucna nelze v této oblasti vyloučit další nové nálezy a poznatky. Ty budeme samozřejmě uveřejňovat ve zpravodaji PERFINY a případně i na těchto webových stránkách. Vždy však považujeme za důležité striktně odlišovat jednotlivé nálezy, tedy kandidáty na „čekací listině“, a skutečně potvrzené případy.

Věříme, že nová Monografie – příručka i katalog – se stane významnou a užitečnou pomůckou pro všechny sběratele našich perfinů a že ti v ní naleznou dostatek potřebných informací.

 

 CS katalog ploha

 

Součástí publikace je speciální příloha – otisk původní rytiny v červené barvě známky Pof. č. 237 z jubilejní emise vydané v roce 1928 u příležitosti 10. výročí vzniku ČSR.

Standardní cena publikace je 1.000 Kč, pro členy Klubu Filatelie (odběratele časopisu Filatelie) snížená cena 798 Kč a lze ji objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. u Zásilkové služby PROFIL, Klimentská 6, 110 00 Praha 1

V. Münzberger a O. Špreňar

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.