Jarní setkání společnosti sběratelů perfinů Trutnov 2024

 

Ve dnech 12. až 14. dubna 2024 se uskutečnilo v Trutnově v hotelu Patria další setkání naší společnosti, které zajistil kolega Pavel Janata. Setkání se zúčastnilo 19 našich členů a dva hosté, kolegové J. Marenčík a P. Haber ze Slovenska. Setkání navštívil také náš nový člen J. Kohoutek a dva členové z Německa.

Někteří účastníci využili v sobotu 13. 4. krásné sluneční počasí a prohlédli si zajímavé historické centrum včetně Krakonošova náměstí s pomníkem císaře Josefa II a Krakonošovou kašnou.

Hlasováním účastníci rozhodli, že příští podzimní setkání se bude konat v Liberci ve dnech 10.-13. října 2024.

 

                                                                                                                                     František Straka

 

Trutnov 2024

Jesenné stretnutie zberateľov perfinov

20.10. – 23.10.2023 Košice

Koice 2023    

Jesenné stretnutie perfinárov sa tentoraz uskutočnilo v metropole východného Slovenska v Košiciach od 20.10. do 23.10. 2023 v hoteli Garni Akadémia. Po jarnom stretnutí v Tepliciach sme predpokladali, že účasť na východe republiky bude určite nižšia. Napriek tomu usporiadatelia boli s účasťou spokojní. Stretnutia sa z Českej republiky zúčastnilo 9 členov, zo Slovenska iba traja.

     Niektorí účastníci z ČR pricestovali už ráno v piatok vlakom, niektorí neskoršie autom. V piatok si účastníci pozreli centrum Košíc, v sobotu v priebehu dňa podľa záujmu bolo možné navštíviť v meste pamätihodnosti, prípadne múzeá. Výmena zberateľského materiálu prebiehala čiastočne už v piatok, potom tiež v sobotu poobede v priestoroch hotela. Zároveň sa uskutočnila krátka schôdza ktorú viedol predseda Dr. František Straka. Stretnutie sa skončilo v nedeľu ráno.

   Predpokladáme, že sa v Košiciach všetkým páčilo, ak bude niekedy v budúcnosti záujem, môžeme si stretnutie v Košiciach zopakovať. 

Jarní setkání Společnosti sběratelů perfinů SČF – 21. - 23. 4. 2023

Teplice

 

Ve dnech 21. až 23. dubna proběhlo setkání členů naší společnosti v Teplicích. Kromě standardního programu, tedy výměny materiálu, konzultací a diskuzí o perfinech, se uskutečnila Valná hromada, ve které bylo opět zvoleno staronové vedení společnosti. O zajímavé zpestření se zasloužil náš kolega Radim Neuvirt z Teplic, který nejen že setkání zorganizoval, ale uskutečnil pro účastníky i zajímavou prohlídku místní hvězdárny, na které pracuje. S potěšením jsme přivítali i nového kolegu z Německa. Bylo dohodnuto, že příští setkání pro změnu zorganizují pravidelní účastníci našich setkání, kolegové ze slovenských Košic a pokusí se případně pozvat i sběratele z dalších okolních zemí.

 

Setkn Tepllice 2023

 

Podzimní setkání Společnosti sběratelů perfinů SČF – 4. - 6. 11. 2022

Hradec Králové - Penzion U svatého Jana

 

Ve dnech 4. až 6. listopadu se uskutečnilo podzimní setkání členů společnosti. Tentokrát se nás sešlo 19 plus dva hosté ze Slovenska. Kromě obvyklých činností (výměna materiálů, konzultace, diskuze apod.) byly tentokrát středem pozornosti informace o účasti na Evropské výstavě poštovních známek LIBEREC 2022. Dva naši členové se podíleli na jejím úspěšném průběhu, přitom J. Chudoba dokonce v roli místopředsedy organizačního výboru výstavy. Společnost úspěšně reprezentovaly i dva soutěžní exponáty: Monografie č. 24 – Perfiny z území Československa a osmirámový exponát „Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900“. Oba exponáty byly oceněny Velkou pozlacenou medailí a 88 body. Kromě toho byl připraven prezentační panel společnosti v rozsahu 16 listů formátu A4.

Po diskuzi bylo rozhodnuto příští jarní setkání uskutečnit v Teplicích – podrobnosti upřesní kolega Neuvirt. Možnosti případného mezinárodního setkání na podzim 2023 prověří kolegové ze Slovenska.


HK 2002

JARNÍ SETKÁNÍ SBĚRATELŮ PERFINŮ – NEPOMUK 1. - 3.4. 2022

 

Ve dnech 1. až 3. dubna se uskutečnilo jarní setkání členů společnosti „kamarádů děravých známek“. V hotelu Švejk se nás sešlo 15 a 2 hosté ze Slovenska. V pátek odpoledne a v sobotu probíhaly obvyklé činnosti – výměny a doplňování sbírek, konzultace a diskuse. V neděli následovala oficiální část, tedy stručná zpráva o činnosti od posledního setkání. Hlavní pozornost byla zaměřena na dlouho očekávaný katalog, který vyšel v řadě monografií československých a českých poštovních známek jako svazek 24. Oceňování podle nového katalogu v diskusi rozebrali autoři – V. Münzberger a O. Špreňar. Dále byla probrána změna v pořádání aukcí, dlouholetý pořadatel V. Beneš již nebude aukce pořádat, aukci v čísle 1/2022 převzal kolega V. Münzberger a od čísla 3/2022 aukce převezme kolega J. Chudoba. Diskuse byla vedena i myšlenkou přejít od písemné k elektronické aukci, na webových stránkách, a to od č. 1/2023.

 

Nepomuk 2022

Podzimní setkání sběratelů perfinů - Vysoké Mýto 8. - 10.10 2021

 

Po téměř dvouleté pauze se konečně podařilo uspořádat setkání sběratelů perfinů, bylo to vlastně na čtvrtý pokus, když předchozí pokusy o setkání musely být odloženy z důvodu koronavirové pandemie. Setkání se uskutečnilo ve dnech 8. až 10. října v penzionu Jangelec..Samozřejmou součástí byla výměna materiálu, konzultace, rady, diskuze, prostě už tradičně byla atmosféra setkání velice příjemná a pro účastníky přínosná. Součástí oficiální části programu byla přednáška Jana Berra o perfinech Vrchlabska, ze které kromě jiného vyplynulo, jak je v našem oboru užitečné a zajímavé hledat historické i geografické souvislosti mezi firmami. Účastníci se rovněž dozvěděli, že dlouho očekávané nové vydání katalogu perfinů z čs. území už je v tisku. A na rozdíl od minulých vydání vyjde ve formě Monografie čs. známek s řadou doplňujících a užitečných informací souvisejících s naším oborem. Účastníci se dohodli, že další setkání na jaře by se opět mělo konat v Nepomuku v Západních Čechách.

 

V Mto 2021

Podzimní setkání perfinářů v Nepomuku 18. - 20.10. 2019

 

Plzeňští perfináři uspořádali další úspěšné setkání, tentokrát třídenní, které se uskutečnilo v restauraci Švejk na náměstí v Nepomuku.

Setkání se zúčastnilo celkem 22 členů společnosti, někteří s manželkami a dorazili i 4 hosté ze Slovenska.

Standardní náplň setkání v podobě výměny materiálu, prohlídky sbírek a diskusí o perfinech byla tentokrát obohacena sobotní prohlídkou zcela nového pivovaru Zlatá kráva vybudovaného v areálu hotelu. Zde vyslechli zajímavou historii pivovaru a znovu navštívili muzeum motocyklů.

Na programu oficiální části setkání byla stručná zpráva předsedy o činnosti za poslední období, zprávy pokladníka a revizora, informace o stavu přípravy katalogu perfinů z čs. území. Součástí programu byla přednáška Radima Neuvirta, který se zabývá historií firem Teplic a okolí. Informace o firmách doprovodil zajímavými ukázkami perfinů a celistvostí s nimi.

Místo tohoto příjemného společenského setkání, ubytování účastníků i program zajistil Pavel Hauzner.

Účastníci se dohodli, že příští jarní setkání 2020 se uskuteční v dubnu v penzionu Jangelec u Vysokého Mýta, termín setkání bude upřesněn.

 

Nepomuk 2019

3. mezinárodní setkání sběratelů perfinů Štůrovo 12. - 14. 4. 2019

 

Ve dnech 12. až 14. dubna 2019 se odstupem dvou let uskutečnilo již třetí mezinárodní setkání českých, slovenských a maďarských sběratelů perfinů, opět ve slovenském Štúrovu v hotelu Thermal. Zúčastnilo se ho minimálně 25 sběratelů ze všech tří zemí, včetně předsedy slovenského ZSF M. Ňaršíka a tajemníka maďarského svazu p. Szücse. Tentokrát setkání navštívil i rakouský filatelista Horst E. Horin, který zde zastupoval rakouský časopis Die Briefmarke. A protože se mu akce líbila, přislíbil, že o ní bude v jejich časopise informovat a účast na příštím setkání doporučí i dalším rakouským sběratelům.

O zdárný průběh se zasloužil zejména slovenský sběratel Otto Piszton, který již téměř rutinně zvládl organizaci setkání a navíc perfektně tlumočil slovensky, maďarsky a dokonce i německy. Akce byla pro všechny užitečná jak k výměně materiálu, tak také zkušeností. Nadto byla i zajímavým společenským setkáním. Štúrovo je sice pro české sběratele poměrně vzdálené, výhodou je ale dobré rychlíkové spojení i možnost využít zlevněné jízdné pro seniory. Město je známé svými termálními lázněmi, a proto někteří účastníci využili i možnost vykoupat se v blízkém termálním bazénu. Bez zajímavosti rozhodně není ani možnost navštívit nedalekou baziliku v maďarské Ostrihomi (Esztergom), která je v dosahu pěší vycházky po mostě přes Dunaj. Účastníci se shodli na tom, že tyto akce mají smysl a snad každý si odnesl nějaký zajímavý přírůstek do své sbírky.

 

Na závěr bylo dohodnuto, že podzimní setkání českých sběratelů se uskuteční v říjnu v Nepomuku, které zajistí Pavel Hauzner, přesný termín bude teprve upřesněn. J. Chudoba informoval rovněž účastníky o připravované podzimní výstavě v Liberci, kde bude kromě jiného vystaveno i několik exponátů perfinů. Všichni přítomní byli srdečně pozváni na obě akce

 

Hotel Vadaš

 

Podzimní setkání perfinářů v Chomutově 19. - 21.10.2018

 

RNDr. František Straka

 

Podzimní setkání perfinářů se konalo v neděli 21. října 2018 v hotelu Sudety v Chomutově.

 

Většina členů přijela na setkání již v průběhu pátku 19. října. Účastníci setkání v hojném počtu využili poslední hezké dny babího léta a během pátku nebo soboty krátkou procházkou přes městský park navštívili centrum města. Zde se nacházel děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Ignáce, městská věž, sloup Nejsvětější trojice, starobylá radnice a Galerie Špejchar.

 

Setkání se zúčastnilo celkem 18 členů společnosti sběratelů perfinů a pět hostů, z toho čtyři ze Slovenska.

 

Během setkání probíhala výměna filatelistického materiálu, odborné konzultace a také ukázky zajímavých perfinářských dokladů.

 

Účastníci setkání blahopřáli Vladimíru Műnzbergerovi k získání velké pozlacené medaili za exponát na světové výstavě PRAGA 2018 „Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do r. 1900“. Zajímavou přednášku „Perfiny Indočíny a Siamu a známková činnost německých kolonií.“ přednesl M. Červenka.

Závěrem setkání se rozhodovalo o místě jarního setkání. Většina účastníků hlasovala, aby příští setkání se uskutečnilo po dvou letech opět na Slovensku. Bylo využito sdělení kolegy Otty Pisztona, že je ve stádiu příprav setkání ve dnech 12. – 14. 4. 2019 v hotelu Thermal ve Štúrově, kterého se zúčastní perfináři ze Slovenska a Maďarska.

 

Poděkování patří kolegovi Neuvirtovi, který zajistil ubytování v hotelu a úspěšný průběh celého setkání.

 

setkn Chomutov 2018

Jarní setkání perfinářů v Nepomuku 6.-8.4.2018

 

Plzeňští perfináři uspořádali již 14. setkání tentokrát třídenní, které se uskutečnilo v restauraci Švejk na náměstí v nepomuku.

 

Setkání se zúčastnilo celkem 21 členů společnosti a 4 hosté.

 

Na programu byla stručná zpráva předsedyo činnosti za poslední období, stručná zpráva pokladníka a revizora, informace o webových stránkách, informace o stavu přípravy čs. katalogu perfinů.

V rámci pravidelné přednášky Vladimír Münzberger prezentoval svůj exponát "Perfiny na Sovensku 1939 - 1945", který byl v roce 2016 vystaven na Národní výstavě 1. stupně ve Žďáru nad Sázavou

 

Nepomuk 2018

Setkání v Hradci Králové 21. - 22. 10. 2017

 

O víkendu 21. a 22. října proběhlo v Hradci Králové další setkání sběratelů perfinů. Pořádaná setkání jsou již delší dobu zajímavou společenskou událostí a toto svou účastí 29 sběratelů patří mezi ty nejvíce navštívené. Tentokrát to byla skutečně hlavně sběratelská záležitost, protože se ho neúčastnilo tolik manželek jako některých předchozích. Naproti tomu několik perfinářů přijelo už o den dříve. Účast sběratelů z nejrůznějších koutů naší republiky i ze Slovenska je dobrou vizitkou těchto akcí a zároveň i příslibem pro naši činnost do budoucna.

 

perfiny 2017 HK

 

Součástí setkání bylo svolání mimořádné valné hromady, na kterém byla přijata úprava-aktualizace stanov společnosti. Oproti minulému znění z roku 2006 došlo ke změnám Stanov SČF, na které stanovy naší společnosti úzce navazují, a také bylo třeba zapracovat změnu sídla naší Společnosti. Nové znění nyní umožňuje o závažných otázkách hlasovat s využitím technických prostředků, tzv. „hlasováním per rollam“. Další novinkou v přijaté verzi je zveřejňování usnesení z VH formou přílohy ke zpravodaji. Jejich schválené znění uveřejníme v dalším čísle zpravodaje a bude též přístupné na našem webu.

Usnesení z této mimořádné valné hromady si můžete prohlédnout zde.

pdf

V odborné části byli přítomní seznámeni se současným stavem prací na novém katalogu perfinů z území Československa a v rámci diskuze byly řešeny některé dílčí otázky jeho obsahové náplně. Ve zpracování katalogové části se již pomalu blížíme ke konci abecedy. Následně bude ale třeba vypracovat úvod a řadu dalších přehledů, které umožní lépe využívat katalog, a to i sběratelům z jiných oborů filatelie.

Na setkání jsme krátkou vzpomínkou uctili dva nedávno zesnulé dlouholeté členy naší společnosti, kolegy Jiřího Pýchu z Ledče nad Sázavou a Václava Štajnera z Děčína.

 

 

Druhé mezinárodní setkání ve Štúrovu 21. - 23. 2017

 

Po dvou letech se ve dnech 21. až 23. dubna 2017 ve slovenském Štúrovu uskutečnilo už druhé mezinárodní setkání sběratelů perfinů z ČR, Slovenska a Maďarska. Na rozdíl od prvního setkání nebylo počasí tak příznivé, to však nijak nepříznivě neovlivnilo počet účastníků a řada z nich přijela i se svými manželkami.

 

Štúrovo 1n

Samotné setkání mělo standardní průběh: výměna materiálů, ukázky z vlastních sbírek, odborné diskuse a konzultace, a v neposlední řadě došlo i na organizační záležitosti. Problémy s jazykovou bariérou opět bravurně pomohli řešit maďarsky hovořící slovenští kolegové Otto Piszton a Tichomír Kotek.

 

Štúrovo 2

Člen organizačního výboru Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018, Josef Chudoba (stojící vpravo), informoval všechny zúčastněné o aktuálním stavu příprav. Překlad do maďarštiny zajistil Otto Piszton (stojící vlevo).

 

Při společné diskusi byla formulována i zajímavá myšlenka týkající se vystavování a hodnocení perfinářských exponátů. Vychází ze skutečnosti, že perfiny jsou vlastně průřezovou disciplinou zasahující do několika výstavních tříd: tradiční filatelie, poštovní historie, celin, fiskální filatelie, ale také i do tematické a otevřené filatelie. Pokud se mají exponáty omezovat jen na stávající výstavní třídy uznávané FIP, nutně dochází k jejich výraznému ochuzování. Ostatně v minulosti časté problémy s přeřazováním exponátů v rámci výstavních tříd tento problém dokládají. Nabízí se proto otázka, zda by nebylo vhodné uvažovat o zavedení nové samostatné třídy určené ryze pro perfiny.

O úspěšnosti a smyslu pořádat takovéto akce hovoří fakt, že již dnes účastníci začali uvažovat o možnosti uspořádat za dva roky další podobné setkání a pokusit se na něj přilákat i sběratele z dalších zemí.

 

Štúrovo 3n

 
 

Setkání v Hradci Králové 14. - 15. 10. 2016

 

Ve dnech 14. až 15. 10. 2016 se v Hradci Králové – Svobodných dvorech uskutečnilo setkání, kterého se zúčastnilo 21 sběratelů české společnosti a 5 sběratelů ze Slovenska.

Standardní náplní byla výměna materiálů a zkušeností, odborné konzultace, ukázky zajímavých dokladů. Na setkání byli přítomní seznámeni s postupem prací na připravovaném katalogu perfinů z území Československa. Důležitým bodem jednání bylo projednání a rozhodnutí o přípravě nových webových stránek, které si nyní prohlížíte.

 

setkani hk

 

Na snímku skupinové foto účastníků setkání v Hradci Králové z října 2016.

 

Setkání v Liberci 2. - 3.4. 2016

 

Ve dnech 2.-3. dubna se uskutečnilo pravidelné setkání tentokrát v Liberci. Setkání bylo vyjímečné v tom, že se nás pravděpodobně setkalo nejvíce v novodobé historii naší společnoxti - tj. 25 a k tomu je nutné připočítat milé namželky, bez kterých by setkání nebylo to pravé. Dále se přijeli podívat i kolegové z blízských klubů ( kteří do počtu 25 nebyli započítány) Z pohledu spolkového života bylo setkání hodnoceno jako vewlmi úspěšné.

Kromě vyměny materiálu a diskizí nad perfiny proběhla debata nad připravovaným katalogem, kde již některá písmena jsou prakticky hotova a připravena k tisku. Z ukázek katalogu je nutné autorům vyslovitvelký dík a poklonu za jeho vysokou kvalitu. Velice zajímavá byla přednáška kolegy Hauznera - perfiny na poštovních formulářích z období Rakouska - Uherska. Dále byl distribuován katalog "Perfiny na známkách Hradčany" od kolegů Marenčíka a Špreňara.

Protože se nás setkává čím dál víc, což je dobře, nedají se použít některá tradiční místa, proto podzimní setkání proběhne v Hradci Králové a již nyní se těšíme na vaši účast.

Perfinům zdar!

Josef Chudoba

 

Liberec 2016

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.