Podzimní setkání perfinářů v Chomutově 19. - 21.2018

 

RNDr. František Straka

 

Podzimní setkání perfinářů se konalo v neděli 21. října 2018 v hotelu Sudety v Chomutově.

 

Většina členů přijela na setkání již v průběhu pátku 19. října. Účastníci setkání v hojném počtu využili poslední hezké dny babího léta a během pátku nebo soboty krátkou procházkou přes městský park navštívili centrum města. Zde se nacházel děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Ignáce, městská věž, sloup Nejsvětější trojice, starobylá radnice a Galerie Špejchar.

 

Setkání se zúčastnilo celkem 18 členů společnosti sběratelů perfinů a pět hostů, z toho čtyři ze Slovenska.

 

Během setkání probíhala výměna filatelistického materiálu, odborné konzultace a také ukázky zajímavých perfinářských dokladů.

 

Účastníci setkání blahopřáli Vladimíru Műnzbergerovi k získání velké pozlacené medaili za exponát na světové výstavě PRAGA 2018 „Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do r. 1900“. Zajímavou přednášku „Perfiny Indočíny a Siamu a známková činnost německých kolonií.“ přednesl M. Červenka.

Závěrem setkání se rozhodovalo o místě jarního setkání. Většina účastníků hlasovala, aby příští setkání se uskutečnilo po dvou letech opět na Slovensku. Bylo využito sdělení kolegy Otty Pisztona, že je ve stádiu příprav setkání ve dnech 12. – 14. 4. 2019 v hotelu Thermal ve Štúrově, kterého se zúčastní perfináři ze Slovenska a Maďarska.

 

Poděkování patří kolegovi Neuvirtovi, který zajistil ubytování v hotelu a úspěšný průběh celého setkání.

 

setkn Chomutov 2018

Jarní setkání perfinářů v Nepomuku 6.-8.4.2018

 

Plzeňští perfináři uspořádali již 14. setkání tentokrát třídenní, které se uskutečnilo v restauraci Švejk na náměstí v nepomuku.

 

Setkání se zúčastnilo celkem 21 členů společnosti a 4 hosté.

 

Na programu byla stručná zpráva předsedyo činnosti za poslední období, stručná zpráva pokladníka a revizora, informace o webových stránkách, informace o stavu přípravy čs. katalogu perfinů.

V rámci pravidelné přednášky Vladimír Münzberger prezentoval svůj exponát "Perfiny na Sovensku 1939 - 1945", který byl v roce 2016 vystaven na Národní výstavě 1. stupně ve Žďáru nad Sázavou

 

Nepomuk 2018

Setkání v Hradci Králové 21. - 22. 10. 2017

 

O víkendu 21. a 22. října proběhlo v Hradci Králové další setkání sběratelů perfinů. Pořádaná setkání jsou již delší dobu zajímavou společenskou událostí a toto svou účastí 29 sběratelů patří mezi ty nejvíce navštívené. Tentokrát to byla skutečně hlavně sběratelská záležitost, protože se ho neúčastnilo tolik manželek jako některých předchozích. Naproti tomu několik perfinářů přijelo už o den dříve. Účast sběratelů z nejrůznějších koutů naší republiky i ze Slovenska je dobrou vizitkou těchto akcí a zároveň i příslibem pro naši činnost do budoucna.

 

perfiny 2017 HK

 

Součástí setkání bylo svolání mimořádné valné hromady, na kterém byla přijata úprava-aktualizace stanov společnosti. Oproti minulému znění z roku 2006 došlo ke změnám Stanov SČF, na které stanovy naší společnosti úzce navazují, a také bylo třeba zapracovat změnu sídla naší Společnosti. Nové znění nyní umožňuje o závažných otázkách hlasovat s využitím technických prostředků, tzv. „hlasováním per rollam“. Další novinkou v přijaté verzi je zveřejňování usnesení z VH formou přílohy ke zpravodaji. Jejich schválené znění uveřejníme v dalším čísle zpravodaje a bude též přístupné na našem webu.

Usnesení z této mimořádné valné hromady si můžete prohlédnout zde.

pdf

V odborné části byli přítomní seznámeni se současným stavem prací na novém katalogu perfinů z území Československa a v rámci diskuze byly řešeny některé dílčí otázky jeho obsahové náplně. Ve zpracování katalogové části se již pomalu blížíme ke konci abecedy. Následně bude ale třeba vypracovat úvod a řadu dalších přehledů, které umožní lépe využívat katalog, a to i sběratelům z jiných oborů filatelie.

Na setkání jsme krátkou vzpomínkou uctili dva nedávno zesnulé dlouholeté členy naší společnosti, kolegy Jiřího Pýchu z Ledče nad Sázavou a Václava Štajnera z Děčína.

 

 

Druhé mezinárodní setkání ve Štúrovu 21. - 23. 2017

 

Po dvou letech se ve dnech 21. až 23. dubna 2017 ve slovenském Štúrovu uskutečnilo už druhé mezinárodní setkání sběratelů perfinů z ČR, Slovenska a Maďarska. Na rozdíl od prvního setkání nebylo počasí tak příznivé, to však nijak nepříznivě neovlivnilo počet účastníků a řada z nich přijela i se svými manželkami.

 

Štúrovo 1n

Samotné setkání mělo standardní průběh: výměna materiálů, ukázky z vlastních sbírek, odborné diskuse a konzultace, a v neposlední řadě došlo i na organizační záležitosti. Problémy s jazykovou bariérou opět bravurně pomohli řešit maďarsky hovořící slovenští kolegové Otto Piszton a Tichomír Kotek.

 

Štúrovo 2

Člen organizačního výboru Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018, Josef Chudoba (stojící vpravo), informoval všechny zúčastněné o aktuálním stavu příprav. Překlad do maďarštiny zajistil Otto Piszton (stojící vlevo).

 

Při společné diskusi byla formulována i zajímavá myšlenka týkající se vystavování a hodnocení perfinářských exponátů. Vychází ze skutečnosti, že perfiny jsou vlastně průřezovou disciplinou zasahující do několika výstavních tříd: tradiční filatelie, poštovní historie, celin, fiskální filatelie, ale také i do tematické a otevřené filatelie. Pokud se mají exponáty omezovat jen na stávající výstavní třídy uznávané FIP, nutně dochází k jejich výraznému ochuzování. Ostatně v minulosti časté problémy s přeřazováním exponátů v rámci výstavních tříd tento problém dokládají. Nabízí se proto otázka, zda by nebylo vhodné uvažovat o zavedení nové samostatné třídy určené ryze pro perfiny.

O úspěšnosti a smyslu pořádat takovéto akce hovoří fakt, že již dnes účastníci začali uvažovat o možnosti uspořádat za dva roky další podobné setkání a pokusit se na něj přilákat i sběratele z dalších zemí.

 

Štúrovo 3n

 
 

Setkání v Hradci Králové 14. - 15. 10. 2016

 

Ve dnech 14. až 15. 10. 2016 se v Hradci Králové – Svobodných dvorech uskutečnilo setkání, kterého se zúčastnilo 21 sběratelů české společnosti a 5 sběratelů ze Slovenska.

Standardní náplní byla výměna materiálů a zkušeností, odborné konzultace, ukázky zajímavých dokladů. Na setkání byli přítomní seznámeni s postupem prací na připravovaném katalogu perfinů z území Československa. Důležitým bodem jednání bylo projednání a rozhodnutí o přípravě nových webových stránek, které si nyní prohlížíte.

 

setkani hk

 

Na snímku skupinové foto účastníků setkání v Hradci Králové z října 2016.

 

Setkání v Liberci 2. - 3.4. 2016

 

Ve dnech 2.-3. dubna se uskutečnilo pravidelné setkání tentokrát v Liberci. Setkání bylo vyjímečné v tom, že se nás pravděpodobně setkalo nejvíce v novodobé historii naší společnoxti - tj. 25 a k tomu je nutné připočítat milé namželky, bez kterých by setkání nebylo to pravé. Dále se přijeli podívat i kolegové z blízských klubů ( kteří do počtu 25 nebyli započítány) Z pohledu spolkového života bylo setkání hodnoceno jako vewlmi úspěšné.

Kromě vyměny materiálu a diskizí nad perfiny proběhla debata nad připravovaným katalogem, kde již některá písmena jsou prakticky hotova a připravena k tisku. Z ukázek katalogu je nutné autorům vyslovitvelký dík a poklonu za jeho vysokou kvalitu. Velice zajímavá byla přednáška kolegy Hauznera - perfiny na poštovních formulářích z období Rakouska - Uherska. Dále byl distribuován katalog "Perfiny na známkách Hradčany" od kolegů Marenčíka a Špreňara.

Protože se nás setkává čím dál víc, což je dobře, nedají se použít některá tradiční místa, proto podzimní setkání proběhne v Hradci Králové a již nyní se těšíme na vaši účast.

Perfinům zdar!

Josef Chudoba

 

Liberec 2016

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.