Úvodní slovo ..

 

Toto je společná prezentace českých a slovenských sběratelů poštovních známek a dalších cenin opatřených perfiny, včetně jejich poštovního použití.

Firemní perfiny (zkratka vzniklá z anglického označení “Perforated Initials”) vznikly ve Velké Británii jako ochranné opatření před zcizováním a zneužíváním známek ve firmách. Toto opatření se postupně rozšířilo po celé Evropě i do zámoří. Československo po svém vzniku přejalo praxi povolenou v roce 1877 v Rakousko-Uherské monarchii, dále ji rozšiřovalo, a to až do doby, kdy se ve firemní korespondenci začaly více prosazovat i jiné způsoby vyplácení zásilek (např. výplatními strojky). Přestože bylo perfinování známek široce používáno, byly dlouho takto označené známky považované za poškozené a nebyly tudíž předmětem sběratelského zájmu.

A K T U Á L N Ě

 

Na tomto místě jsou uvedeny aktuální informace, které jsou postupně členěné do kategorií, které najdete v levém slouci  vedle hlavní stránky.

 

---------------------------------------------------------

 

Blíží se termín podzimního setkání

 

 Podzimní setkání bylo z důvodu situace kolem nemoci COVID-19 zrušeno !!!!!!!

 

---------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 3/2020

V říjnu 2020 vyšlo třetí číslo zpravodaje PERFINY

  Perfiny 2020 3

Perfiny 2020 3 obsah

 

 

---------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 2/2020

V červnu 2020 vyšlo druhé číslo zpravodaje PERFINY

 Perfiny 2020 2

 

Perfiny 2020 2 obsah

 

 ---------------------------------------

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 1/2020

V březnu 2020 vyšlo první číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2020 1

Perfiny 2020 1 obsah

 

---------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 4/2019

V prosinci 2019 vyšlo čtvrté číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2019 4

Perfiny 2019 4 obsah

 

---------------------------------------

 

Podzimní setkání perfinářů v Nepomuku 18. - 20.10. 2019

 

Plzeňští perfináři uspořádali další úspěšné setkání, tentokrát třídenní, které se uskutečnilo v restauraci Švejk na náměstí v Nepomuku.

Setkání se zúčastnilo celkem 22 členů společnosti, někteří s manželkami a dorazili i 4 hosté ze Slovenska.

Standardní náplň setkání v podobě výměny materiálu, prohlídky sbírek a diskusí o perfinech byla tentokrát obohacena sobotní prohlídkou zcela nového pivovaru Zlatá kráva vybudovaného v areálu hotelu. Zde vyslechli zajímavou historii pivovaru a znovu navštívili muzeum motocyklů.

Na programu oficiální části setkání byla stručná zpráva předsedy o činnosti za poslední období, zprávy pokladníka a revizora, informace o stavu přípravy katalogu perfinů z čs. území. Součástí programu byla přednáška Radima Neuvirta, který se zabývá historií firem Teplic a okolí. Informace o firmách doprovodil zajímavými ukázkami perfinů a celistvostí s nimi.

Místo tohoto příjemného společenského setkání, ubytování účastníků i program zajistil Pavel Hauzner.

Účastníci se dohodli, že příští jarní setkání 2020 se uskuteční v dubnu v penzionu Jangelec u Vysokého Mýta, termín setkání bude upřesněn.

 

Nepomuk 2019

---------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 3/2019

V říjnu 2019 vyšlo třetí číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2019 3

 

Perfiny 2019 3 obsahjpg

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 2/2019

V červenci 2019 vyšlo druhé číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2019 2

Perfiny 2019 2 obsah

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 1/2019

 

V dubnu 2019 vyšlo první číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2019 1

 

Z obsahu:

 

Ohlédnutí za rokem 2018
(rekapitulace činností Společnosti)

Perfiny Teplic-Šanova
(informuje, že v tomto lázeňském městě bylo nalezeno 32 různých perfinů)

Historie pražské firmy Diega Fuchse
(podrobnosti o firmě, která používala perfin D8 D.F.,
ukázku hezké identifikační celistvosti naleznete na titulní straně zpravodaje)

Perfiny firmy Georg Schicht, akc. spol.
(druhá část příspěvku o perfinech této firmy,
uvádí perfiny G31; G31,1; G31,2; G38 a G38,3)

Patří/nepatří tyto perfiny do čs. katalogu?
(uvádí poznatky o perfinech, které mohly, ale nemusely, být používané na našem území,
vyzývá sběratele k poskytnutí dalších informací)

Perfinovací strojky kolem nás – 1. část
(informuje o strojcích, které jsou v držení sběratelů
a o tom, zda byly v minulosti zneužity ke škodě sběratelů – perfin C13 C.F.S.)

Svět perfinů, perfiny ve světě (20)
tentokrát o katalogu perfinů Bavorska

 

---------------------------------------

 

 

 

 
 

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.