Úvodní slovo ..

 

Toto je společná prezentace českých a slovenských sběratelů poštovních známek a dalších cenin opatřených perfiny, včetně jejich poštovního použití.

Firemní perfiny (zkratka vzniklá z anglického označení “Perforated Initials”) vznikly ve Velké Británii jako ochranné opatření před zcizováním a zneužíváním známek ve firmách. Toto opatření se postupně rozšířilo po celé Evropě i do zámoří. Československo po svém vzniku přejalo praxi povolenou v roce 1877 v Rakousko-Uherské monarchii, dále ji rozšiřovalo, a to až do doby, kdy se ve firemní korespondenci začaly více prosazovat i jiné způsoby vyplácení zásilek (např. výplatními strojky). Přestože bylo perfinování známek široce používáno, byly dlouho takto označené známky považované za poškozené a nebyly tudíž předmětem sběratelského zájmu.

A K T U Á L N Ě

 

Na tomto místě jsou uvedeny aktuální informace, které jsou postupně členěné do kategorií, které najdete v levém slouci  vedle hlavní stránky.

 

---------------------------------------------------------

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 3/2023

V Říjnu 2023 vyšlo druhé číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2023 3

 

Perfiny 2023 3 obsah

 

--------------------------------------------

 

 

Jesenné stretnutie zberateľov perfinov

20.10. – 23.10.2023 Košice

Koice 2023    

Jesenné stretnutie perfinárov sa tentoraz uskutočnilo v metropole východného Slovenska v Košiciach od 20.10. do 23.10. 2023 v hoteli Garni Akadémia. Po jarnom stretnutí v Tepliciach sme predpokladali, že účasť na východe republiky bude určite nižšia. Napriek tomu usporiadatelia boli s účasťou spokojní. Stretnutia sa z Českej republiky zúčastnilo 9 členov, zo Slovenska iba traja.

     Niektorí účastníci z ČR pricestovali už ráno v piatok vlakom, niektorí neskoršie autom. V piatok si účastníci pozreli centrum Košíc, v sobotu v priebehu dňa podľa záujmu bolo možné navštíviť v meste pamätihodnosti, prípadne múzeá. Výmena zberateľského materiálu prebiehala čiastočne už v piatok, potom tiež v sobotu poobede v priestoroch hotela. Zároveň sa uskutočnila krátka schôdza ktorú viedol predseda Dr. František Straka. Stretnutie sa skončilo v nedeľu ráno.

   Predpokladáme, že sa v Košiciach všetkým páčilo, ak bude niekedy v budúcnosti záujem, môžeme si stretnutie v Košiciach zopakovať. 

 

--------------------------------------------

 

 

Informace pro členy:

 

redaktor zpravodaje - změna adresy, nově Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto

změna mailové adresy na benes.vlada(zavináč)post.cz

příspěvek SČF na rok 2024 - 380,00 Kč, schváleno na červnovém zasedání Předsednictva.

Týká se těch, kteří jsou členy SČF v naší společnosti. 

 

--------------------------------------------

Zpravodaj PERFINY č. 2/2023

V Červnu 2023 vyšlo druhé číslo zpravodaje PERFINY

Perfiny 2023 2

Perfiny 2023 2 obsah

 

 -------------------------------------------- 

 

Zpravodaj PERFINY č. 1/2023

V Březnu 2023 vyšlo první číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2023 1

Perfiny 2023 1 obsah

--------------------------------------------

 

Příspěvky na rok 2023 a o aukcích

 

--------------------------------------------

 

Prezentační panel společnosti

 

Do sekce "O nás" byla umístěna prezentace naší společnosti (16 listů velikosti A4 ve formátu pdf). Tato prezentace byla rovněž vystavena na Podzimním Sběrateli a na Evropské výstavě poštovních známek LIBEREC 2022.

 

--------------------------------------------

 

Bibliografické přehledy o perfinech

 

Na webu společnosti lze nyní nalézt dva velmi zajímavé a užitečné přehledy:

 

Bibliografie perfinů

Bibliografie zpravodajů

 

Rozhodně nejde o dva konkurenční produkty, jak by se mohlo na první pohled zdát. Každý z nich má jiné zaměření a tedy i jinou vypovídací schopnost.

 

První se soustřeďuje výhradně na perfiny z čs. území a lze jej považovat za vhodný doplněk nově vydaného katalogu (Monografie č. 24). Ke každému perfinu umožňuje zjistit, co bylo kdy o něm publikováno. Autorem je J. Chudoba

 

Druhý přehled je vlastně jakýsi souhrnný obsah (superobsah) zahrnující všechny příspěvky postupně uveřejněné ve všech dosud vydaných zpravodajích. Autorem je V. Beneš.

 

Oběma autorům je třeba poděkovat za jejich práci a věříme, že oba přehledy přispějí k prohloubení znalostí o perfinech. Pro členy společnosti navíc na webu postupně zpřístupňujeme kompletní znění dříve vydaných zpravodajů.

 

--------------------------------------------

 

Ocenění katalogu perfinů z území Československa

 

Publikace Monografie č. 24 – Perfiny z území Československa (a spolu s ní i anglický překlad celé textové části) byla vystavena na evropské filatelistické výstavě LIBEREC 2022, kde získala Velkou pozlacenou medaili a 88 bodů.

 

CS katalog obalka CS katalog ocenn Liberec2022

CS katalog medaile Liberec2022

 

 --------------------------------------------

 

 Nový katalog perfinů z čs. území

 

Koncem roku 2021 vyšel nový Katalogu perfinů z území Československa, a to jako 24. díl z prestižní řady Monografií čs. známek, které vydává nakladatelství POFIS. Nejde jen o katalog, ale doslova o příručku ke sbírání perfinů z čs. území.

 

CS katalog obalka CS katalog titul

 

Podrobnější informace naleznete zde

 

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.