Úvodní slovo ..

 

Toto je společná prezentace českých a slovenských sběratelů poštovních známek a dalších cenin opatřených perfiny, včetně jejich poštovního použití.

Firemní perfiny (zkratka vzniklá z anglického označení “Perforated Initials”) vznikly ve Velké Británii jako ochranné opatření před zcizováním a zneužíváním známek ve firmách. Toto opatření se postupně rozšířilo po celé Evropě i do zámoří. Československo po svém vzniku přejalo praxi povolenou v roce 1877 v Rakousko-Uherské monarchii, dále ji rozšiřovalo, a to až do doby, kdy se ve firemní korespondenci začaly více prosazovat i jiné způsoby vyplácení zásilek (např. výplatními strojky). Přestože bylo perfinování známek široce používáno, byly dlouho takto označené známky považované za poškozené a nebyly tudíž předmětem sběratelského zájmu.

A K T U Á L N Ě

 

Na tomto místě jsou uvedeny aktuální informace, které jsou postupně členěné do kategorií, které najdete v levém slouci  vedle hlavní stránky.

 

---------------------------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 2/2024

V červnu 2024 vyšlo druhé letošní číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2024 2

 

Perfiny 2024 2 obsah

 

 

--------------------------------------------

 

Zemřel Jaroslav Maleček

 

Zemřel náhle 15.6.2024, necelý měsíc po 84. narozeninách, které oslavil 27. května. Byl dlouholetým tajemníkem SČF a členem několika odborných společností, mj. také členem Společnosti sběratelů perfinů. Také byl členem Komise znalců SČF, měl vynikající znalosti v oblasti emise Hradčan.

 

Maleek Jaroslav

 

Jaroslav Maleček

 

--------------------------------------------

 


 

UPŘESNĚNÍ DODÁVACÍCH POŠT

 

Vladislav Beneš

Vážení kolegové, v uplynulém roce (2023) zrušila Česká pošta jednorázově 300 pošt. Jejich seznam uvedla Filatelie 2/2024 na stranách 34-36.

Aby při distribuci našeho zpravodaje nedocházelo ke zmatkům, které by mohly nastat při doručování, je naprosto nezbytné mít po této redukci poštovní sítě opravená PSČ dodávacích pošt. Proto důrazně žádám všechny členy, kterých se tato akce pošty dotkla, aby mi nahlásili aktuální dodávací poštu včetně PSČ. Aktualizaci údajů ve formátu původní PSČ, původní dodávací pošta, nynější PSČ, nová dodávací pošta, zašlete mailem na moji adresu

  

benes.vlada(zavináč)post.cz

 

Tuto záležitost potřebuji vyřešit nejpozději do 15.5., aby rozesílání zpravodaje 2/2024 proběhlo již podle aktualizovaného adresáře. Kdo by tomuto oznámení nevěnoval patřičnou pozornost a jeho původní dodávací pošta byla zrušena, může se dočkat toho, že zpravodaj zkrátka nedostane.Na závěr upozorňuji na nutnost sdělit mi veškeré změny, pokud nastanou: telefonní číslo, mailová adresa, změna bydliště (doručovací adresy).

 

 --------------------------------------------

 

Jarní setkání společnosti sběratelů perfinů Trutnov 2024

 

Ve dnech 12. až 14. dubna 2024 se uskutečnilo v Trutnově v hotelu Patria další setkání naší společnosti, které zajistil kolega Pavel Janata. Setkání se zúčastnilo 19 našich členů a dva hosté, kolegové J. Marenčík a P. Haber ze Slovenska. Setkání navštívil také náš nový člen J. Kohoutek a dva členové z Německa.

Někteří účastníci využili v sobotu 13. 4. krásné sluneční počasí a prohlédli si zajímavé historické centrum včetně Krakonošova náměstí s pomníkem císaře Josefa II a Krakonošovou kašnou.

Hlasováním účastníci rozhodli, že příští podzimní setkání se bude konat v Liberci ve dnech 10.-13. října 2024.

 

                                                                                                                                     František Straka

 

Trutnov 2024

 

 

 

--------------------------------------------

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 1/2024

V březnu 2024 vyšlo první číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2024 1

 

Perfiny 2024 1 obsah

 

 -------------------------------------------- 

  

Informace pro členy:

 

redaktor zpravodaje - změna adresy, nově Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto

změna mailové adresy na benes.vlada(zavináč)post.cz

příspěvek SČF na rok 2024 - 380,00 Kč, schváleno na červnovém zasedání Předsednictva.

Týká se těch, kteří jsou členy SČF v naší společnosti. 

 

--------------------------------------------

 

Příspěvky na rok 2023 a o aukcích

 

--------------------------------------------

 

Prezentační panel společnosti

 

Do sekce "O nás" byla umístěna prezentace naší společnosti (16 listů velikosti A4 ve formátu pdf). Tato prezentace byla rovněž vystavena na Podzimním Sběrateli a na Evropské výstavě poštovních známek LIBEREC 2022.

 

--------------------------------------------

 

Bibliografické přehledy o perfinech

 

Na webu společnosti lze nyní nalézt dva velmi zajímavé a užitečné přehledy:

 

Bibliografie perfinů

Bibliografie zpravodajů

 

Rozhodně nejde o dva konkurenční produkty, jak by se mohlo na první pohled zdát. Každý z nich má jiné zaměření a tedy i jinou vypovídací schopnost.

 

První se soustřeďuje výhradně na perfiny z čs. území a lze jej považovat za vhodný doplněk nově vydaného katalogu (Monografie č. 24). Ke každému perfinu umožňuje zjistit, co bylo kdy o něm publikováno. Autorem je J. Chudoba

 

Druhý přehled je vlastně jakýsi souhrnný obsah (superobsah) zahrnující všechny příspěvky postupně uveřejněné ve všech dosud vydaných zpravodajích. Autorem je V. Beneš.

 

Oběma autorům je třeba poděkovat za jejich práci a věříme, že oba přehledy přispějí k prohloubení znalostí o perfinech. Pro členy společnosti navíc na webu postupně zpřístupňujeme kompletní znění dříve vydaných zpravodajů.

 

--------------------------------------------

 

Ocenění katalogu perfinů z území Československa

 

Publikace Monografie č. 24 – Perfiny z území Československa (a spolu s ní i anglický překlad celé textové části) byla vystavena na evropské filatelistické výstavě LIBEREC 2022, kde získala Velkou pozlacenou medaili a 88 bodů.

 

CS katalog obalka CS katalog ocenn Liberec2022

CS katalog medaile Liberec2022

 

 --------------------------------------------

 

 Nový katalog perfinů z čs. území

 

Koncem roku 2021 vyšel nový Katalogu perfinů z území Československa, a to jako 24. díl z prestižní řady Monografií čs. známek, které vydává nakladatelství POFIS. Nejde jen o katalog, ale doslova o příručku ke sbírání perfinů z čs. území.

 

CS katalog obalka CS katalog titul

 

Podrobnější informace naleznete zde

 

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.