přihlášení

Email na admina:

 

mgrpetrmaryska@seznam.cz

TOPlist

Toto je společná prezentace českých a slovenských sběratelů poštovních známek a dalších cenin opatřených perfiny, včetně jejich poštovního použití.

Firemní perfiny (zkratka vzniklá z anglického označení “Perforated Initials”) vznikly ve Velké Británii jako ochranné opatření před zcizováním a zneužíváním známek ve firmách. Toto opatření se postupně rozšířilo po celé Evropě i do zámoří. Československo po svém vzniku přejalo praxi povolenou v roce 1877 v Rakousko-Uherské monarchii, dále ji rozšiřovalo, a to až do doby, kdy se ve firemní korespondenci začaly více prosazovat i jiné způsoby vyplácení zásilek (např. výplatními strojky). Přestože bylo perfinování známek široce používáno, byly dlouho takto označené známky považované za poškozené a nebyly tudíž předmětem sběratelského zájmu.

A K T U Á L N Ě

 

Na tomto místě jsou uvedeny aktuální informace, které jsou postupně členěné do kategorií, které najdete v levém slouci  vedle hlavní stránky.

 

---------------------------------------------------------

 

 

Podzimní setkání perfinářů v Chomutově 19. - 21.2018

 

RNDr. František Straka

 

Podzimní setkání perfinářů se konalo v neděli 21. října 2018 v hotelu Sudety v Chomutově.

 

Většina členů přijela na setkání již v průběhu pátku 19. října. Účastníci setkání v hojném počtu využili poslední hezké dny babího léta a během pátku nebo soboty krátkou procházkou přes městský park navštívili centrum města. Zde se nacházel děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Ignáce, městská věž, sloup Nejsvětější trojice, starobylá radnice a Galerie Špejchar.

 

Setkání se zúčastnilo celkem 18 členů společnosti sběratelů perfinů a pět hostů, z toho čtyři ze Slovenska.

 

Během setkání probíhala výměna filatelistického materiálu, odborné konzultace a také ukázky zajímavých perfinářských dokladů.

 

Účastníci setkání blahopřáli Vladimíru Műnzbergerovi k získání velké pozlacené medaili za exponát na světové výstavě PRAGA 2018 „Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do r. 1900“. Zajímavou přednášku „Perfiny Indočíny a Siamu a známková činnost německých kolonií.“ přednesl M. Červenka.

 

Závěrem setkání se rozhodovalo o místě jarního setkání. Většina účastníků hlasovala, aby příští setkání se uskutečnilo po dvou letech opět na Slovensku. Bylo využito sdělení kolegy Otty Pisztona, že je ve stádiu příprav setkání ve dnech 12. – 14. 4. 2019 v hotelu Thermal ve Štúrově, kterého se zúčastní perfináři ze Slovenska a Maďarska.

 

Poděkování patří kolegovi Neuvirtovi, který zajistil ubytování v hotelu a úspěšný průběh celého setkání.

 

setkn Chomutov 2018

 

 

---------------------------------------

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 2/2018

 V srpnu 2018 vyšlo druhé číslo zpravodaje PERFINY

 

PERFINY 2018 2

 

 

Z obsahu:

Jarní setkání perfinářů v Nepomuku 6. - 8. 4. 2018

Pátrání po pobočce cukrovaru Schöller & Co.

Továreň na celulózu v Žilině

Košická firma HENRIKA FRANCKA SYNOVIA

Bratislavská obchodná a úverná banka - P20 P.K.H.R.

Pozvánka na podzimní setkání do Chomutova

---------------------------------------

Jarní setkání perfinářů v Nepomuku 6.-8.4.2018

Plzeňští perfináři uspořádali již 14. setkání tentokrát třídenní, které se uskutečnilo v restauraci Švejk na náměstí v nepomuku.

Setkání se zúčastnilo celkem 21 členů společnosti a 4 hosté.

Na programu byla stručná zpráva předsedyo činnosti za poslední období, stručná zpráva pokladníka a revizora, informace o webových stránkách, informace o stavu přípravy čs. katalogu perfinů.

V rámci pravidelné přednášky Vladimír Münzberger prezentoval svůj exponát "Perfiny na Sovensku 1939 - 1945", který byl v roce 2016 vystaven na Národní výstavě 1. stupně ve Žďáru nad Sázavou

 

Nepomuk 2018

 

---------------------------------------

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 4/2017

 V prosinci 2017 vyšlo čtvrté číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2017 4

 

Z obsahu:

Perfin J71 J.L.C. z Banské Bystrice
(pokus o identifikaci uživatele a popis jeho historie).

Informace ze setkání a valné hromady společnosti v říjnu 2017.

Informace o přípravě webových stránek.

Současné poznatky o dosud známých “fantaskních” perfinech Maďarska a Bosny.

Nález zajímavé celistvosti s perfinem D.C.Gy. cukrovaru Diószegh
(dnes Sládkovičovo) po maďarském záboru v roce 1938.

Pozvánka na jarní setkání do Nepomuku.

 

---------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 3/2017

 V říjnu 2017 vyšlo třetí číslo zpravodaje PERFINY

(distribuce v listopadu)

 

Perfiny 2017 3

 

Z obsahu:

Informace o nově vydaném katalogu rakouských perfinů,
autorem je rakouský sběratel Gerhard Sand a vydal jej Pofis Praha;

Perfiny firmy Franck -
- uvádí přehled perfinů této firmy používaných na území Československa;

Perfiny na výplatních známkách Německa, hodnota 3 pfeniky -
- o perfinování známek této hodnoty od zavedení perfinů do roku 1945

Svět perfinů, perfiny ve světě (18) -
- o bulharských perfinech podle publikace K. Penkova (2. část)

Neobvyklé použití perfinu Ř1 -
- jde o použití perfinu přepravní společnosti na „Prohlášení o vývozu“

 

---------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 2/2017

 V červnu 2017 vyšlo dvousté jubilejní číslo zpravodaje PERFINY

(distribuce v červenci)

 

Perfiny 2017 2

 

 

Z obsahu:

2. medzinárodné stretnutie perfinárov 21.-23. apríla 2017 v Štúrove (informace o proběhlém setkání);

Jubilejní číslo je věnováno historii Společnosti
a vzpomínkám na významné dnes již nežijící sběratele perfinů,
kteří se zasloužili o rozvoj našeho oboru
Vojtěcha Maxu, Václava Fejtka, Dušana France a Josefa Zimu;

Přehled setkání sběratelů Společnosti;

Zbieranie perfinov na Slovensku (stručná rekapitulace aktivit slovenských sběratelů);

140. výročie povolenia „dierkovať“ známky v Uhorsku (24. marca 1877);

Pozvánka na podzimní setkání v Hradci Králové 21.-22. 10. 2017.

 

 

---------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 1/2017

 V dubnu 2017 vyšlo 1. číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2017 1

Perfiny 2017 1 obsah

 

Účastníci setkání ve Štúrovu obdrželi zpravodaj osobně, distribuce pro ostatní členy proběhla počátkem května.

 

---------------------------------------

 

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 4/2016

 

Počátkem ledna 2017 vyšlo 4. číslo zpravodaje PERFINY
(distribuce v polovině ledna)

 

Perfiny 2016 4

 

Z obsahu:

Setkání v Hradci Králové 14.-15. 10. 2016 (informace o proběhlém setkání);

Jarné stretnutiev roku 2017 bude v Štúrove (pozvánka na jarní, opět mezinárodní, setkání);

Výstavy v roce 2017;

Cukrovar Diószegh – Sládkovičovo (historie firmy používající perfin D.C.Gy.);

Továreň na káble Bratislava (historie firmy používající několik perfinů – K49 KR/T, K13 KB a Var.1);

Informace pro členy obou společností

 

 ---------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 3/2016

 

 V polovině října 2016 vyšlo 3. číslo zpravodaje PERFINY

 

 Perfiny 2016 3 Perfiny 2016 3 obsah

Účastníci setkání v Hradci Králové obdrželi zpravodaj osobně, distribuce pro ostatní členy proběhla ve druhé polovině října.

 

---------------------------------------

 

 

 
 

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.