Úvodní slovo ..

 

Toto je společná prezentace českých a slovenských sběratelů poštovních známek a dalších cenin opatřených perfiny, včetně jejich poštovního použití.

Firemní perfiny (zkratka vzniklá z anglického označení “Perforated Initials”) vznikly ve Velké Británii jako ochranné opatření před zcizováním a zneužíváním známek ve firmách. Toto opatření se postupně rozšířilo po celé Evropě i do zámoří. Československo po svém vzniku přejalo praxi povolenou v roce 1877 v Rakousko-Uherské monarchii, dále ji rozšiřovalo, a to až do doby, kdy se ve firemní korespondenci začaly více prosazovat i jiné způsoby vyplácení zásilek (např. výplatními strojky). Přestože bylo perfinování známek široce používáno, byly dlouho takto označené známky považované za poškozené a nebyly tudíž předmětem sběratelského zájmu.

A K T U Á L N Ě

 

Na tomto místě jsou uvedeny aktuální informace, které jsou postupně členěné do kategorií, které najdete v levém slouci  vedle hlavní stránky.

 

---------------------------------------------------------

 

Změna termínu setkání.

V souvislosti s opatřeními, které přijala vláda ČR, se původní termín setkání, tj. 20. - 22.3.2020, ruší a setkání se přesouvá o 2 měsíce na 22. - 24. května 2020 na stejném místě.  Všichni, kteří se rozhodli přijet v původním termínu, ale i další, původně nepřihlášení členové, ať znovu potvrdí svou účast mailem na adresu vlabes(zavináč)seznam.cz, nejpozději do 15.5.2020.

Věříme, že do té doby se situace s koronavirem už uklidní.

 

 

 

Pozvánka na jarní setkání spojené s VH 2020 20. - 22.3. 2020

Vladislav Beneš

Vedení SSP SČF zve členy na pravidelné jarní setkání, spojené s Valnou hromadou, které se bude konat:

v neděli 22. března 2020 od 9,00 hodin v penzionu Jangelec, Vysoké Mýto

Na setkání v Nepomuku se účastníci dohodli, že jarní setkání v roce 2020 bude ve Vysokém Mýtě. Termín zvolili buď 17.- 19. dubna, tj. týden po Velikonocích, nebo 3.- 5. dubna, tedy týden před Velikonocemi. Při zajišťování místa setkání (penzion Jangelec) jsem bohužel zjistil, že ani jeden z původně navržených termínů nám nevyjde, protože oba již byly obsazeny svatbami. Ani víkend na konci března nebyl volný, tak jsem rezervoval termín 20.-22. března.

Protože ubytovací kapacita penzionu Jangelec je 22 lůžek v 5 třílůžkových pokojích, jednom dvoulůžkovém a jednom pětilůžkovém, rezervoval jsem ještě ubytování pro cca 6 osob přímo ve městě v penzionu Tošovský. Abych ale rezervaci potvrdil, potřebuji znát počet účastníků. Proto všechny, kdo plánují na jarní setkání přijet, žádám, aby sdělili na kdy žádají ubytování (20. – 22.3. tj. na 2 noci nebo jen 21. – 22.3. tj. jen na 1 noc). Svoje požadavky zašlete mailem na adresu vlabes(zavináč)seznam.cz, případně telefonicky na 602 574 532, nejpozději do 30.12.2019.

Program Valné hromady:

-       projednání a schválení jednacího řádu VH

-       projednání a schválení zprávy o činnosti Společnosti od VH v r. 2017

-       projednání a schválení zprávy o hospodaření za r. 2017 – 2019

-       projednání a schválení zprávy RK

-       volba výboru: předsedy, místopředsedy, hospodáře, správce www strá-nek, evidence perfinů

-       volba revizorů

-       projednání a schválení plánu činnosti na roky 2021 – 2025

-       volba delegáta na VH Svazu českých filatelistů

-       diskuze

-       usnesení

-       závěr

 

---------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 4/2019

V prosinci 2019 vyšlo čtvrté číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2019 4

Perfiny 2019 4 obsah

 

---------------------------------------

 

Podzimní setkání perfinářů v Nepomuku 18. - 20.10. 2019

 

Plzeňští perfináři uspořádali další úspěšné setkání, tentokrát třídenní, které se uskutečnilo v restauraci Švejk na náměstí v Nepomuku.

Setkání se zúčastnilo celkem 22 členů společnosti, někteří s manželkami a dorazili i 4 hosté ze Slovenska.

Standardní náplň setkání v podobě výměny materiálu, prohlídky sbírek a diskusí o perfinech byla tentokrát obohacena sobotní prohlídkou zcela nového pivovaru Zlatá kráva vybudovaného v areálu hotelu. Zde vyslechli zajímavou historii pivovaru a znovu navštívili muzeum motocyklů.

Na programu oficiální části setkání byla stručná zpráva předsedy o činnosti za poslední období, zprávy pokladníka a revizora, informace o stavu přípravy katalogu perfinů z čs. území. Součástí programu byla přednáška Radima Neuvirta, který se zabývá historií firem Teplic a okolí. Informace o firmách doprovodil zajímavými ukázkami perfinů a celistvostí s nimi.

Místo tohoto příjemného společenského setkání, ubytování účastníků i program zajistil Pavel Hauzner.

Účastníci se dohodli, že příští jarní setkání 2020 se uskuteční v dubnu v penzionu Jangelec u Vysokého Mýta, termín setkání bude upřesněn.

 

Nepomuk 2019

---------------------------------------

 

Zpravodaj PERFINY č. 3/2019

V říjnu 2019 vyšlo třetí číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2019 3

 

Perfiny 2019 3 obsahjpg

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 2/2019

V červenci 2019 vyšlo druhé číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2019 2

Perfiny 2019 2 obsah

 

 

Zpravodaj PERFINY č. 1/2019

 

V dubnu 2019 vyšlo první číslo zpravodaje PERFINY

 

Perfiny 2019 1

 

Z obsahu:

 

Ohlédnutí za rokem 2018
(rekapitulace činností Společnosti)

Perfiny Teplic-Šanova
(informuje, že v tomto lázeňském městě bylo nalezeno 32 různých perfinů)

Historie pražské firmy Diega Fuchse
(podrobnosti o firmě, která používala perfin D8 D.F.,
ukázku hezké identifikační celistvosti naleznete na titulní straně zpravodaje)

Perfiny firmy Georg Schicht, akc. spol.
(druhá část příspěvku o perfinech této firmy,
uvádí perfiny G31; G31,1; G31,2; G38 a G38,3)

Patří/nepatří tyto perfiny do čs. katalogu?
(uvádí poznatky o perfinech, které mohly, ale nemusely, být používané na našem území,
vyzývá sběratele k poskytnutí dalších informací)

Perfinovací strojky kolem nás – 1. část
(informuje o strojcích, které jsou v držení sběratelů
a o tom, zda byly v minulosti zneužity ke škodě sběratelů – perfin C13 C.F.S.)

Svět perfinů, perfiny ve světě (20)
tentokrát o katalogu perfinů Bavorska

 

---------------------------------------

 

 

3. mezinárodní setkání sběratelů perfinů Štůrovo 2019

 

 

Ve dnech 12. až 14. dubna 2019 se odstupem dvou let uskutečnilo již třetí mezinárodní setkání českých, slovenských a maďarských sběratelů perfinů, opět ve slovenském Štúrovu v hotelu Thermal. Zúčastnilo se ho minimálně 25 sběratelů ze všech tří zemí, včetně předsedy slovenského ZSF M. Ňaršíka a tajemníka maďarského svazu p. Szücse. Tentokrát setkání navštívil i rakouský filatelista Horst E. Horin, který zde zastupoval rakouský časopis Die Briefmarke. A protože se mu akce líbila, přislíbil, že o ní bude v jejich časopise informovat a účast na příštím setkání doporučí i dalším rakouským sběratelům.

 

O zdárný průběh se zasloužil zejména slovenský sběratel Otto Piszton, který již téměř rutinně zvládl organizaci setkání a navíc perfektně tlumočil slovensky, maďarsky a dokonce i německy. Akce byla pro všechny užitečná jak k výměně materiálu, tak také zkušeností. Nadto byla i zajímavým společenským setkáním. Štúrovo je sice pro české sběratele poměrně vzdálené, výhodou je ale dobré rychlíkové spojení i možnost využít zlevněné jízdné pro seniory. Město je známé svými termálními lázněmi, a proto někteří účastníci využili i možnost vykoupat se v blízkém termálním bazénu. Bez zajímavosti rozhodně není ani možnost navštívit nedalekou baziliku v maďarské Ostrihomi (Esztergom), která je v dosahu pěší vycházky po mostě přes Dunaj. Účastníci se shodli na tom, že tyto akce mají smysl a snad každý si odnesl nějaký zajímavý přírůstek do své sbírky.

 

Na závěr bylo dohodnuto, že podzimní setkání českých sběratelů se uskuteční v říjnu v Nepomuku, které zajistí Pavel Hauzner, přesný termín bude teprve upřesněn. J. Chudoba informoval rovněž účastníky o připravované podzimní výstavě v Liberci, kde bude kromě jiného vystaveno i několik exponátů perfinů. Všichni přítomní byli srdečně pozváni na obě akce

 

Hotel Vadaš

 

 

 ---------------------------------------

 

Podzimní setkání perfinářů v Chomutově 19. - 21.2018

 

RNDr. František Straka

 

Podzimní setkání perfinářů se konalo v neděli 21. října 2018 v hotelu Sudety v Chomutově.

 

Většina členů přijela na setkání již v průběhu pátku 19. října. Účastníci setkání v hojném počtu využili poslední hezké dny babího léta a během pátku nebo soboty krátkou procházkou přes městský park navštívili centrum města. Zde se nacházel děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Ignáce, městská věž, sloup Nejsvětější trojice, starobylá radnice a Galerie Špejchar.

 

Setkání se zúčastnilo celkem 18 členů společnosti sběratelů perfinů a pět hostů, z toho čtyři ze Slovenska.

 

Během setkání probíhala výměna filatelistického materiálu, odborné konzultace a také ukázky zajímavých perfinářských dokladů.

 

Účastníci setkání blahopřáli Vladimíru Műnzbergerovi k získání velké pozlacené medaili za exponát na světové výstavě PRAGA 2018 „Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do r. 1900“. Zajímavou přednášku „Perfiny Indočíny a Siamu a známková činnost německých kolonií.“ přednesl M. Červenka.

 

Závěrem setkání se rozhodovalo o místě jarního setkání. Většina účastníků hlasovala, aby příští setkání se uskutečnilo po dvou letech opět na Slovensku. Bylo využito sdělení kolegy Otty Pisztona, že je ve stádiu příprav setkání ve dnech 12. – 14. 4. 2019 v hotelu Thermal ve Štúrově, kterého se zúčastní perfináři ze Slovenska a Maďarska.

 

Poděkování patří kolegovi Neuvirtovi, který zajistil ubytování v hotelu a úspěšný průběh celého setkání.

 

setkn Chomutov 2018

 

 

Jarní setkání perfinářů v Nepomuku 6.-8.4.2018

 

Plzeňští perfináři uspořádali již 14. setkání tentokrát třídenní, které se uskutečnilo v restauraci Švejk na náměstí v nepomuku.

Setkání se zúčastnilo celkem 21 členů společnosti a 4 hosté.

Na programu byla stručná zpráva předsedyo činnosti za poslední období, stručná zpráva pokladníka a revizora, informace o webových stránkách, informace o stavu přípravy čs. katalogu perfinů.

V rámci pravidelné přednášky Vladimír Münzberger prezentoval svůj exponát "Perfiny na Sovensku 1939 - 1945", který byl v roce 2016 vystaven na Národní výstavě 1. stupně ve Žďáru nad Sázavou

 

Nepomuk 2018

 

 
 

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.