Perfiny na výstavách od roku 1974

 

R - počet rámů, B - celkový počet bodů, M - dosažené hodnocení(medaile)

 

rok výstava autor název exponátu R B M
2022 Evropská výstava LIBEREC 2022 - FEPA    V. Münzberger/O. Špreňar Monografie #24 - Perfiny z území Československa    L 88 VPZ
2022 Evropská výstava LIBEREC 2022 - FEPA    Vladimír Münzberger Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900 8 88 VPZ
2020 Rakouská národní výstava "phila" Toscana 20 Vladimír Münzberger Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900 10 90 VZ
2019 Národní výstava LIBEREC 2019 Vladimír Münzberger Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900 8 91 Z
2018 Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 - FIP  Vladimír Münzberger  Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900 5  88 VPZ
   C-S SALON 2018 Bratislava  Július Píša  Dírkované Hradčany 5   B
2017  Praga Piccola - I.stupeň
 Vladimír Münzberger  Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900
5  87
Z
 Jihlava 2017 - III. stupeň
 Vladimír Münzberger  Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900 5  86
Z
2016  Národní výstava Žďár nad Sázavou – I. stupeň  Vladislav Beneš  Perfiny z území Československa 1890-1948
5  81 VPZ
 Július Píša  Dírkované Hradčany
5  75 PZ
 Vladimír Münzberger  Perfiny na Slovensku 1939-1945
1  80
VPZ
 Jaroslav Maleček  Perfiny na známkách emise Hradčany
1  56
B
 Národní výstava Žďár nad Sázavou – III. stupeň  Július Píša  Začal to Joseph Sloper – Co je to perfin – Anglie 1856 – 1921 5  56
S
 Regionální výstava GLOGÓW (Polsko)  Vladimír Münzberger  Perfiny na emisi TGM 1920 1 78 PZ
   Světová výstava Philataipei  Vladislav Beneš  Perfiny Řecké banky 1 78 PZ
2015  Regionální výstava GLOGÓW (Polsko)  Vladimír Münzberger  Perfiny na Slovensku 1939-1945 1  85+cena Z
     Vladislav Beneš  Perfiny z území Československa 1890-1948 5  78 VPZ
     Július Píša  Dírkované Hradčany 1  76 VPZ
 2014  Výstava SVITAVY 3.stupeň (Premiéra)  Vladislav Beneš  Perfiny z území Československa 1890-1948
5  76
Z
 
 Vladimír Münzberger  Perfiny na Slovensku 1939-1945
1  81+cena Z
   Výstava SVITAVY 2.stupeň (regionální)  František Straka  Perfiny na kolcích 1902-1947 1  82 Z
     Pavel Hauzner  Plzeňské perfiny 1  69  
     Július Píša  Perfiny z území Česko-Slovenska 5  81 Z
     Július Píša  Dírkované Hradčany 5  74 PZ
 2013  Regionální Vysoké Mýto 2013  Pavel Hauzner  Perfiny Ruska a Sovětského svazu 1
 cena PZ
 Ostropa Jihlava 2013  Vladimír Münzberger  Perfiny na emisi TGM 1920 1 80 VPZ
2012  Výstava LIDICE 2012  Vladimír Münzberger  Perfiny na emisi TGM 1920 1  83 Z
 Pavel Hauzner  Perfiny Ruska a Sovětského svazu 1
 2011 1. česko-slovenská výstava Vysoké Mýto  Vladimír Münzberger  Perfiny na emisi TGM 1920 1 80
Z
 František Straka  Výskyt perfinů na kolcích na našem území 1 78
Z
 Spol.sběratelů perfinů  Zpravodaj PERFINY 67 S
 Světová výstava INDIPEX 2011, Dillí  Vladislav Beneš  Perfiny Řecké banky 1
   Regionální výstava GLOGÓW (Polsko)  Vladimír Münzberger  Nejstarší perfiny na rakouských známkách 1 80 PZ
2010  celostátní výstava Dobříš  Vladimír Münzberger  Studie používání perfinu P (Orbis) 1 84+cena Z
 Vladimír Münzberger  Studie používání perfinu P (Orbis) 1 75 PZ
2009  Světová výstava CHINA 2009  Vladimír Münzberger  Nejstarší perfiny na Rakouských známkách 1 S
 Evropská výstava BULGARIA 2009  Vladislav Beneš  Perfiny Řecké banky 1 PZ
 Vladislav Beneš  Perfiny bulharských bank 1 PZ
 Řecká národní výstava LAURIO 2009  Vladislav Beneš  Perfiny Řecké banky 1 PZ
2008  Světová výstava EFIRO 2008 (Rumunsko)  Vladislav Beneš  Perfiny Řecké banky 1 83
PZ
 Světová filatelistická výstava PRAGA 2008  Vladimír Münzberger  Perfiny rakouské Levanty 1 85
PZ
2007  Národní výstava Hradec Králové  Vladimír Münzberger  Perfiny rakouské Levanty 1  91 Z
 Vladislav Beneš  Perfiny Řecké banky 1 PZ
2006  Euregio Egrensis Karlovy Vary  Pavel Hauzner  Plzeňské perfiny 1 86
PZ
 Vladislav Beneš  Perfiny Řecké banky 1 83
PZ
 Jaroslav Maleček  Perfiny na známkách emise Hradčany 1 77
S
 Spol.sběratelů perfinů  Zpravodaj PERFINY 61 S PS
 Trutnov 2006  Vladimír Münzberger  Perfiny rakouské Levanty 1 Z
 Jiří Pýcha  Perfiny na hradčanské emisi 1 B
2005  Evropská výstava BRNO 2005  Vladimír Münzberger  Nejstarší perfiny na rakouských známkách 1 PZ
2004  Národní výstava Žďár nad Sázavou  Vladislav Beneš  Perfiny německých bank
1 S
 Salon filatelie Paříž  Vladislav Beneš  Perfiny německých bank
1 S
2003  Česko-německá výstava OSTROPA Jihlava  Jaroslav Maleček  Perfiny na známkách emise Hradčany
1 Rubín S
 Vladislav Beneš  Perfiny německých bank
1 Rubín S
 Mezinárodní veletrh Sběratel Praha 2003  Jaroslav Maleček  Perfiny na známkách emise Hradčany
1 Z
 Vladislav Beneš  Perfiny německých bank
1 S
2002  Evropská výstava AMPHILEX Amsterodam Vladimír Münzberger Nejstarší perfiny na rakouských známkách 1 Rubín S
 Premiéra Příbram 2002 Jaroslav Maleček Perfiny na známkách emise Hradčany
1 Rubín S
2000  Celostátní výstava s mezinárodní účastí BRNO 2000 Dušan Franc Perfiny z území Československa 5 VS
Július Píša Perfiny z území Československa 5 VS
1998  Mezinárodní výstava PRAGA998 Dušan Franc Československé perfiny 5
PZ
1989 Krajská Západo a Středočeského kraje, Prahy a K.Vary Rudolf Bartecký Perfiny na rakouských známkách z českých zemí 5
MS
Jan Mikulčák Použití perfinů na novinových Merkurech (část exponátu) cena VS
1988 Krajská Středočeského a Západočeského kraje Josef Zima Praha a perfiny 5
cena MS
Miroslav Forman 1 list s perfinem B19 v exponátu Poštovní doklady Čáslavi VS
František Pop

Poštovní historie 1918 – 1921,

Ukázky perfinovaných průvodek a průvodek s perfinovanými známkami
VPS
Krajská výstava v Benešově Josef Zima Praha a perfiny 5 MS
1984 Krajská výstava České Budějovice Rudolf Bartecký Perfiny na rakouských známkách z českých zemí do r. 1918 5
VS
Krajská výstava v Kolíně Josef Zima Perfiny z území ČSR 5 VPS
Oblastní výstava v Praze Josef Zima Perfiny z území ČSR 5 MS
1983 Oblastní výstava v Benešově Josef Zima Perfiny z území ČSR 5 MS
1981 Oblastní výstava Děčín Rudolf Bartecký Perfiny na rakouských známkách z českých zemí do r. 1918 5
VPS
Oblastní výstava Rakovník Dušan Franc Čs. perfiny 5
VPS
1980 Výstava Česká Skalice Karel Kerschbaum Perfiny VPS
Oblastní výstava Most Jaroslav Kuřil Studijní exponát čs. perfinů VS
Oblastní výstava Bratislava J. Suchý Československé perfiny blahopřání VS
Krajská výstava Hlohovec Ing. B. Poitz Německé perfiny 5 cena VS
1979 Oblastní výstava Kadaň Jaroslav Kuřil Perfiny z území ČSSR cena S
De Pisek Vojtěch Maxa Perfiny z vícehlavých strojků Mimo soutěž
Laugaricio 79 Trenčín Vojtěch Maxa Přehled perfinů firem ze Slovenska Mimo soutěž
1978 První klubovní výstava perfinů Praha 15 exponátů Nesoutěžní výstava, rozsah 1 – 5 ploch Jen pořadí
Světová PRAGA 1978 Vojtěch Maxa československé perfiny  1 Mimo soutěž
Vojtěch Maxa Katalog čs. perfinů PS
Vojtěch Maxa Katalog maďarských perfinů PS
1977 Oblastní výstava Most Jaroslav Kuřil Československé perfiny MPS
Mezinárodní ČSSR-BLR Třebíč Vojtěch Maxa Bulharské perfiny 1
Mimo soutěž
1974 Brno 74 - celostátní výstava Vojtěch Maxa Co jsou perfiny a jak se dají sbírat   Mimo soutěž

 

 
 

Regionální výstava GLOGÓW (Polsko)

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.