Bibliografie článků ve zpravodajích od roku 1974 do současnosti

 

Společnost vydává odborné zpravodaje o perfinech už od roku 1974.

Členové společnosti si mohou po přihlášení starší číslazpravodajů stáhnout ve formátu PDF.

 

  Autor : PhMr. Vladislav Beneš

 

Úvod

Zpravodaje Perfiny do roku 1991

Občasník č. 1 – 5

Zpravodaje Perfiny 1998 – 2003 (české)

Zpravodaje Perfin 1998 – 2003 (slovenské)

Zpravodaje Perfiny 2004 do současnosti (společné české a slovenské)

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.