Perfiny 2018 1  PERFINY 2018 2 

Zpravodaj PERFINY č. 1/2018

Krátké ohlédnutí za minulou dekádou 2008 až 2017 – rekapitulace činností společnosti

 CETNO – pivovar nebo cukrovar: kde je pravda? – shrnuje informace o vzácném perfinu C11

CETNO a cukrovaru vDolním Cetnu, kde byl zřejmě perfin používán

 Webové stránky společnosti – informuje o zaměření a přípravě webových stránek

 Perfin F74: F.W. – František Wichterle, akc. spol. – informace o historii firmy a jejím pozdějším

spojení s firmou F. & J. Kovaříkkterá používala perfin F29 F.J.K.

Pražský perfin v cizině – stručná informace o firmě M. Joss & Löwenstein z Prahy, která používala perfin

M26 M.J./&L. a o jeho velmi neobvyklém použití na egyptské celině z roku 1889

Zpravodaj PERFINY č. 1/2018

 

Jarní setkání perfinářů v Nepomuku 6. - 8. 4. 2018

Pátrání po pobočce cukrovaru Schöller & Co.

Továreň na celulózu v Žilině

Košická firma HENRIKA FRANCKA SYNOVIA

Bratislavská obchodná a úverná banka - P20 P.K.H.R.

Pozvánka na podzimní setkání do Chomutova

 Perfiny 2018 3  Perfiny 2018 4
 

Zpravodaj PERFINY č. 3/2018

PRAGA 2018 a zkušenosti s vystavováním – informuje o exponátech perfinů na

Světové výstavě PRAGA 2018 a připojuje některé zkušenosti s přípravou a hodnocením exponátů obecně

Jarní setkání 2019 – informace o přípravě dubnového setkání ve Štúrovu

Razítka na teplických perfinech – sběratel poštovní historie Teplic, R. Neuvirt, stručně seznamuje s historií města a přináší ukázky poštovních

razítek z různých dob, která se mohou vyskytovat i na známkách s perfiny

Perfiny firmy Georg Schicht, akc. spol., Ústí n. L. – informuje o výrobním programu a historii firmy s ohledem na použití perfinů G35 G.S. a G39 G.S./A.G.

100 let dvojitého M – informace o německých perfinech používaných výstavními trhy v Lipsku

Svět perfinů, perfiny ve světě (19) – informace o bulharských perfinech a publikacích o nich od tamnějšího autora Konstantina Penkova

Svět perfinů, perfiny ve světě (přehled) – uvádí přehled zemí, jejichž perfiny byly ve zpravodaji v posledních letech popisovány.

Schöller & Co. – uvádí nově zjištěné varianty perfinu S21 S.&Co, které byly objeveny při přípravě nového katalogu čs. perfinů

 

 Zpravodaj PERFINY č. 4/2018

 

Podzimní setkání v Chomutově 20.-21. 10. 2018 - ohlédnutí za podzimní akcí společnosti

Medzinárodné stretnutie perfinárov v Štúrove - informace o přípravě jarního mezinárodního setkání českých, slovenských a maďarských sběratelů.

Výstavy východu ČSR – Košice 1938 a perfiny – na pozadí výstavy k 20. výročí ČSR uskutečněné v červenci 1938 uvádí první seznam perfinů vyskytujících se na známce Pof. 345 Košice, vydané k této výstavě a porovnává jej se seznamem perfinů vyskytujících se na známce Pof. 344 Plzeň k analogické výstavě tamtéž. Oba seznamy jistě stojí za doplnění.

Železničné známky Belgicka a perfiny – zabývá se zvláštními známkami Belgie pro přepravu balíků po železnici a perfiny na nich.

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.