Úřední povolení označovat celiny a ostatní poštovní formuláře firemním dírkováním – firemními perfiny

 

Kopie z úředního věstníku „Post –Verordnungsblatt“ rakouského ministerstva obchodu ze srpna 1886. Tímto výnosem bylo povolení označovat firemními perfiny poštovní známky rozšířeno na poštovní celiny a ostatní poštovní formuláře. Povolení bylo vydáno k 2. červenci 1886.

 

postvbl 87 1886

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.