Úřední povolení označovat poštovní známky firemním dírkováním – firemními perfiny

 

Kopie z úředního věstníku „Post –Verordnungsblatt“ rakouského ministerstva obchodu z dubna 1877. Tímto výnosem bylo povoleno označovat poštovní známky firemním dírkování – firemními perfiny. Povolení bylo vydáno ke 4. dubnu 1877.

 

postvbl 23 1877

ZPĚT

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.