Podzimní setkání Společnosti sběratelů perfinů SČF – 4. - 6. 11. 2022

Hradec Králové - Penzion U svatého Jana

 

Ve dnech 4. až 6. listopadu se uskutečnilo podzimní setkání členů společnosti. Tentokrát se nás sešlo 19 plus dva hosté ze Slovenska. Kromě obvyklých činností (výměna materiálů, konzultace, diskuze apod.) byly tentokrát středem pozornosti informace o účasti na Evropské výstavě poštovních známek LIBEREC 2022. Dva naši členové se podíleli na jejím úspěšném průběhu, přitom J. Chudoba dokonce v roli místopředsedy organizačního výboru výstavy. Společnost úspěšně reprezentovaly i dva soutěžní exponáty: Monografie č. 24 – Perfiny z území Československa a osmirámový exponát „Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900“. Oba exponáty byly oceněny Velkou pozlacenou medailí a 88 body. Kromě toho byl připraven prezentační panel společnosti v rozsahu 16 listů formátu A4.

Po diskuzi bylo rozhodnuto příští jarní setkání uskutečnit v Teplicích – podrobnosti upřesní kolega Neuvirt. Možnosti případného mezinárodního setkání na podzim 2023 prověří kolegové ze Slovenska.


HK 2002

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.