Österreichische Firmenlochungen - Rakouské perfiny

 

Příručka obsahuje katalogizaci perfinů na rakouských známkách. Neomezuje se přitom jen na území dnešního Rakouska. V údobí do roku 1918 zahrnuje celé území monarchie, na kterém se rakouské známky používaly, tedy i České země. Celkově zahrnuje na 2.800 různých perfinů, které se zde vyskytly od roku 1877 do konce 60. let minulého století, kdy se přestaly používat. Z toho zhruba 800 je jich přitom známo na našem území, a většina z nich pak i na čs. známkách! České země totiž patřily k nejrozvinutějším částem Rakousko-Uherska, a díky tomu se v nich používalo mnoho perfinů. V samotném Rakousku jsou známé zejména z Vídně, kde měla řada firem kanceláře, což se často týkalo i výrobních závodů z Českých zemí.

Katalogizace samozřejmě obsahuje i perfiny z dalších částí monarchie, které dnes patří Polsku, Slovinsku či Itálii (jde zejména o oblast Terstu, kde se jich používalo velké množství). Dále perfiny z Bosny a Hercegoviny a Levanty. Některým perfinům rakouského původu se nevyhnulo ani obsazení Rakouska Německem a stejný osud potkal i několik perfinů z našich Sudet a protektorátu. Tato skutečnost sice v katalogové části není výslovně uvedena, ale z převodní tabulky na německý katalog v závěrečné části ji dovodit lze.

Autorem příručky je zkušený rakouský sběratel perfinů Gerhard Sand a samozřejmě ji napsal v němčině. Snadno ji ale mohou požívat i ti, kdo tímto jazykem nevládnou. Orientace v ní je jednoduchá. Vlevo je zpravidla 36 kreseb perfinů a vpravo jsou k nim uvedeny potřebné informace – označení perfinu, období, kdy byl používán, název firmy a obor jejího podnikání (pokud jsou známy) a místo používání. V posledním sloupci je cena upotřebené známky s perfinem. Uvedena je v Eurech, ale je třeba ji chápat spíše orientačně – naznačuje, zda jde o perfin běžný či méně často se vyskytující.

Úvod je napsán v němčině a angličtině, ale také v češtině, což pomůže českým uživatelům se v příručce lépe orientovat. V závěru jsou převodní tabulky na zahraniční katalogy včetně posledního Maxova z čs. území vydaného v roce 1987.

Před několika lety vydal Gerhard Sand vlastním nákladem objemný barevný katalog rakouských perfinů s mnoha ukázkami známek i detailů z celistvostí. Šlo však o nákladnou záležitost – prodejní cena byla 180 Euro, tedy více než 4.500 Kč! V roce 2017 se pražské vydavatelství POFIS v dohodě s autorem rozhodlo vydat praktičtější černobílou příručku, která je pro naše sběratele cenově mnohem dostupnější.

Publikace formátu A4 má 184 stran a vychází s laminovanými deskami ve spirálové vazbě, která je pro sběratele perfinů mnohem praktičtější.

 

Objednat si ji je možné prostřednictvím zásilkové služby PROFIL, Klimentská 6, 110 00 Praha 1, případně e-mailem: stamps(zavináč)stamps.cz. Cena je 698,- Kč plus poštovné. Pro členy Klubu Filatelie (= odběratele časopisu Filatelie) je cena 598,- Kč plus poštovné.

 

Rakousk katalog CZ 2017

Katalog RU 1

Katalog RU 2

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.