Historie sbírání perfinů v Československu

 

Společnost sběratelů perfinů SČF (2005 – dosud)

 

 • 2005 – 15. 5. 2005 valná hromada rozhodla o přeměně sekce sběratelů perfinů, která byla součástí Společnosti teritoriální filatelie SČF na samostatnou Společnost sběratelů perfinů SČF.
 • 2005 – 15.-16.10 společné setkání se členy slovenské skupiny sběratelů perfinů v Piešťanech
 • 2005 – 12. 11. 2005: Předsednictvo SČF na 11. zasedání schválilo vznik samostatné Společnosti sběratelů perfinů.
 • 2005 prosinec, konala se v Praze III. Valná hromada SČF, na které byl zvolen PhMr. Vladislav Beneš podruhé předsedou Revizní komise SČF
 • 2006 – 19. 3. Mimořádná Valná hromada, schválila stanovy Společnosti sběratelů perfinů
 • Listopad 2007 – zemřel jeden ze zakládajících členů bývalé skupiny sběratelů perfinů, Josef ZIMA.
 • 2008 – v časopisu Filatelie v číslech 2 – 7/2008 vycházel seriál o historickém vývoji perfinů na území Československa z pera Vladimíra Münzbergera
 • 2008 září – Světová filatelistická výstava PRAGA 2008 – Vladimír Münzberger působil jako tajemník organizačního výboru této výstavy
 • 2008 – byl vydán Doplněk ke katalogu perfinů z našeho území, autoři Oldřich Špreňar, František Straka, Vladimír Havel.
 • 2010 prosinec – konala se v Praze IV. Valná hromada SČF, na které byl zvolen PhMr. Vladislav Beneš potřetí předsedou Revizní komise SČF
 • 2011 – 2. 12. 2011 zemřel Václav FEJTEK, jeden ze zakládajících členů skupiny sběratelů perfinů, nejbližší spolupracovník Vojtěcha Maxy, spoluautor 3. a 4. vydání Katalogu perfinů z území Československa, spoluautor katalogu rakouských perfinů. V r. 1977 zahájil katalogizaci německých perfinů a do roku 1983 se mu podařilo podchytit 7 000 kreseb. Spolupracoval se Švýcary a Dány na katalozích Švýcarska a Dánska.
 • 2012 říjen – další setkání sběratelů perfinů z Česka a ze Slovenska (celkem 18 účastníků) ve slovenských Piešťanech
 • 2013 koncem roku vydána Monografie 40 – Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím 1918 – 1939 (uveřejněných v tuzemských filatelistických časopisech) z pera Josefa Chudoby. Kapitola 7 je věnována přehledu článků o perfinech
 • 2014 březen – Valná hromada společnosti v Třeboni, hodnotila období 2008 – 2013. 4 členové vystavili celkem 9 různých exponátů na 10 výstavách doma i v zahraničí (exponáty jsou na virtuální výstavě EXPONET), 4x ročně vychází zpravodaj, za roky 2008 – 2013 se uskutečnilo 10 setkání, připravuje se novelizované vydání katalogu perfinů z našeho území. Byl zvolen výbor a revizoři na další období.
 • 2014 říjen – setkání Trutnov, hostem byl významný německý sběratel a vystavovatel Rainer von Scharpen (jehož osmirámový exponát Perfiny bavorského království vystaven na výstavě OSTROPA 2013).
 • 2015 Začátkem roku vyšla Specializovaná příručka Československo 1945 – 1992, jejíž součástí je i katalog perfinů z území Československa, které existovaly po r. 1945.
 • 2015 duben – úspěšné trojstranné setkání ve Štúrovu (Slovensko, Maďarsko, Česko), které zorganizoval člen slovenské skupiny pan Otto Pizston, Sešlo se 25 účastníků ze všech 3 zemí
 • 2015 říjen – podzimní setkání v Ledči nad Sázavou, kde se sešlo celkem 28 účastníků – 22 členů české společnosti, 6 hostů ze Slovenska. Na setkání obdrželi svazová vyznamenání Pavel Hauzner a Vladimír Münzberger – Čestné uznání za rozvoj filatelie, František Straka – Čestné uznání II. stupně a Vladimír Havel a Oldřich Špreňar – ČU III. stupně
 • 2015 prosinec – v Praze se sešla V. Valná hromada SČF. Do nově zvoleného předsednictva byli zvoleni 2 členové Společnosti sběratelů perfinů – Mgr. Vladimír Münzberger a Ing. Josef Chudoba. Na 4. funkční období byl opět zvolen PhMr. Vladislav Beneš jako předseda Revizní komise SČF.
 • 2016 duben – setkání v Liberci. Sešlo se 25 účastníků, na setkání přišlo i několik filatelistů z okolních klubů. Z programu – diskuze nad připravovaným katalogem a přednáška Pavla Hauznera „Perfiny na poštovních formulářích z období Rakousko-Uherska“.
 • 2016 červen – výstava I. stupně (dříve Národní) Žďár nad Sázavou, vystavovali V. Beneš „Perfiny z území Československa 1881 – 1948“ (81 b, VPZ), J. Píša „Dírkované Hradčany (75 b, PZ), oba pětirámové exponáty. V. Münzberger „Perfiny na Slovensku 1939 – 1945 (80 b, VPZ) aj. Maleček „Perfiny na emisi Hradčany“ (56 b, B), oba jednorámové exponáty. Dále na výstavě III. stupně (dříve Premiéra) vystavoval J. Píša jednorámový exponát „Začal to Joseph Sloper, Anglie 1856 – 1921“ (56 b, S).
 • 2016 – říjen – podzimní setkání v Hradci Králové. Účast 21 členů české společnosti a 5 ze Slovenska. Na setkání bylo rozhodnuto připravit nové webové stránky a stanovení data a místa jarního setkání 2017 – opět jako třístranné, slovensko-maďarsko-české, ve Štúrovu, Slovensko.
 • 2017 – ve dnech 21.-23.4. se uskutečnilo již druhé třístranné setkání, kterého se zúčastnilo okolo 30 perfinářů z Česka, Slovenska a Maďarska. Jedním z účastníků byl i István Lente, autor katalogu maďarských perfinů. V průběhu dvou dnů probíhala výměna materiálu, diskuze, informace o možnosti vystavování perfinářských exponátů na chystané výstavě PRAGA 2018 a informace o stavu příprav novelizovaného katalogu čs. perfinů. Překlady z maďarštiny do slovenštiny zajišťovali kolegové Piszton a Kotek.
 • 2017 – červen: vyšlo slavnostní jubilejní 200. číslo zpravodaje PERFINY. Z obsahu: Krátká historie od začátku po současnost, Vzpomínka na ty, kteří to začali a již nejsou mezi námi: na Vojtěcha Maxu, Václava Fejtka, Dušana France a Josefa Zimu. Dále přehled exponátů našich členů na virtuální výstavě EXPONET, Přehled setkání před rokem 1997 a Přehled setkání od roku 1997 (k datu vydání 200. čísla jich bylo 40!), Zbieranie perfinov na Slovensku, 140. výročie povolenia „dierkovať“ známky v Uhorsku, 2. medzinárodná stretnutie perfinárov 21.-23.apríla 2017 v Štúrove, a informace o podzimním setkání 2017.
 • 2017 – výstav OSTROPA Jihlava a PRAGA Picolla se zúčastnil Vladimír Münzberger exponátem „Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900“, na kterých získal kvalifikaci na světovou výstavu PRAGA 2018.
 • 2017 – říjen: ve dnech 21.-22.10.2017 se konalo podruhé setkání perfinářů v Hradci Králové. Účast byla neobvykle vysoká, 24 členů a 5 hostů ze Slovenska. Při setkání se konala mimořádná Valná hromada, která schválila aktualizované stanovy, aby byly v souladu se stanovami SČF, přijatými na VH Svazu v prosinci 2015.
 • 2018 – duben. V Nepomuku se ve dnech 6. - 8. 4. 2018 uskutečnilo již 42. setkání perfinářů. Sešlo se 21 členů z české společnosti a 4 hosté ze Slovenska. Setkání bylo doplněno o doprovodný program – návštěvu Městského muzea o historii města a expozice sestřeleného amerického bombardéru, který byl sestřelen 22. 2. 1944. Součástí byla i exkurze staveništěm pivovaru, který bude zásobovat restauraci Švejk v Nepomuku.
 • 2018 – srpen: světová výstava PRAGA 2018, na které vystavil Vladimír Münzberger exponát „Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900“ a získal velkou pozlacenou medaili, což je historicky první velká pozlacená za exponát perfinů českého vystavovatele.
 • 2018 – říjen: pravidelné setkání zorganizoval nový člen společnosti, Radim Neuvirt z Teplic a konalo se v Chomutově v hotelu Sudety. Účast 18 členů a 5 hostů, z toho 4 ze Slovenska.
 • 2018 – letošním číslem 4/2018 (206) končí 39. ročník zpravodaje PERFINY. Společnost sběratelů perfinů je silná, pro členy vydává ve spolupráci se slovenskými kolegy pravidelně 4 čísla zpravodaje za rok, pořádá 2x do roka setkání a má své vlastní webové stránky na adrese www.perfin.cz/cs.

 

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.