Historie sbírání perfinů v Československu

skupina sběratelů perfinů při KF 00-65 Praha (1975 – 1986)

Průkopníkem sbírání perfinů u nás byl známý pražský filatelista, dnes již zesnulý Vojtěch Maxa. Někdy zjara roku 1971 uveřejnil první článek o perfinech v časopisu Filatelie. Během poměrně krátké doby ho kontaktovala řada filatelistů, kteří mu předávali svoje poznatky a poskytovali mu materiál k dalšímu studiu. Výsledkem bylo první vydání Katalogu perfinů z území Československa, které vyšlo – kupodivu – ne v Praze, ale na Slovensku, v tehdejším KF Hlohovec. Dále se aktivita rozvíjela v oblasti publikační – V. Maxa začal v červnu 1974 vydávat pravidelně zpravodaj Perfiny. První 3 ročníky (1974–1976) byly ve formátu A4, zpravidla 2, později 2–3 strany v 1 číslu. Od roku 1977 byl zpravodaj ve formátu A5, který zůstal zachován až do současnosti. K tomu je nutno dodat, že zpravodaj byl sice rozsahem nevelký, v následujícím období maximálně 8 stran A5, zato vycházel 10x ročně. Od roku 1991 do roku 1998 nastala ve vydavatelské činnosti pauza a vydávání zpravodaje bylo obnoveno v r. 1998. V období 1998–2002 vycházely 3 čísla ročně, od roku 2003 pravidelně vycházejí 4 čísla ročně. Od roku 2004 pak zpravodaj vydává společně česká sekce (od r. 2005 Společnost) sběratelů perfinů a slovenská Skupina zberatelov perfinov, v rozsahu 24–36 stran. Poslední vydané číslo (4/2017) je v pořadí již 202. V roce 2018 vstupuje zpravodaj PERFINY do XXXIX. ročníku.

Chronologický přehled

 • 1969 – Vojtěch Maxa začíná studovat československé perfiny
 • 1970 – první články o perfinech v časopisu Filatelie č. 13/1970, str. 396, č. 18/1970, str. 549 - 550, č. 19/1970, str. 580-581. V r. 1970 známo 207 československých perfinů
 • 1972 – V. Maxa vydává první Katalog perfinů z území Československa, vydán v KF 08-21 Hlohovec, formát A4. Uvedeno již cca 750 perfinů z území Československa
 • 1974 – v červnu vychází první číslo zpravodaje PERFINY ve formátu A4, vydával KF 00-65 při ZV ROH Kovoprojekta Praha do konce roku vyšlo 6 čísel, II. a III. ročník rovněž ve formátu A4, vydáno po 10 číslech
 • 1975 – začíná vznikat skupina sběratelů perfinů při KF 00-65 Kovoprojekta Praha
 • 1976 – 2. vydání Katalogu perfinů z území Československa. Vydal KF 00-65 Praha ve formátu A5. Obsahoval téměř 950 československých perfinů, asi 50% uživatelů identifikováno
 • 1977 – Změna formátu zpravodaje - nadále ve formátu A5, 10 čísel za rok. Na začátku roku měla skupina sběratelů perfinů při KF 00-65 Praha 120 členů
 • 1977 – zpravodaj č. 3/1977 připomněl 100. výročí oficiálního povolení perfinování známek (výnos uveřejněný v Poštovním věstníku č. 23 ze dne 17. dubna 1877)
 • 1977 – první pokus o stanovení tzv. poměrné hodnoty perfinů na podkladě soupisu a zhodnocení četnosti výskytu (A = běžné, F = nejvzácnější)
 • 1978 – ve zpravodaji č.5/1978 uveřejněn první seznam členů skupiny – obsahoval adresy 152 členů, z toho bylo 5 žen
 • 1979 – ve zpravodaji jsou postupně uveřejňovány katalogy perfinů různých zemí (Bulharsko, Jugoslávie, Řecko a Kréta, Lucembursko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Turecko, Kuba, Rusko)
 • 1979 – ve zpravodaji číslo 5/1979 byl ohlášen tisící perfin z československého území
 • 1979 – od čísla 10/1979 vycházel ve zpravodaji Katalog rakouských perfinů
 • 1980 – ve zpravodaji 5/1980 je poprvé zmínka, že by se mohly vyskytnout padělky perfinů
 • 1980 – V. Fejtek při katalogizaci německých perfinů jich zaregistroval přes 6.000
 • 1980 – ve zpravodaji 9/1980 oznámeno vydávání dalšího vydání Katalogu čs. perfinů: bude vydáván jako příloha zpravodaje od č. 4/1981
 • 1981 – od č. 4/1981 vycházelo 3. vydání Katalogu čs. perfinů jako příloha ke zpravodaji. Zpravodaje vyšlo obvyklých 10 čísel. Vzhledem k příloze jen v rozsahu po 4 stranách. Změnila se grafická podoba názvu a už není uvedeno, že zpravodaj vydává KF 00-65
 • 1981 – od č. 7/1981 vychází ve zpravodaji na pokračování přehled uživatelů čs. perfinů, jak je známe z přímých nebo i nepřímých identifikací
 • 1982 – v č. 4/1982 bylo dokončeno vydávání katalogu rakouských perfinů včetně dodatků
 • 1982 – v č. 5/1982 vyšel dodatek ke 3. vydání katalogu čs. perfinů. Katalog včetně dodatku obsahoval 1012 perfinů, z nich bylo 744 identifikováno, což bylo 73,5%
 • 1982 – poslední ročník, kdy vyšlo 10 čísel zpravodaje
 • 1983 – zpravodaje bylo vydáno 6 čísel a na pokračování dále vycházel přehled uživatelů čs. perfinů. Zpravodaj dovršil 10. ročník, příloha – katalog maďarských perfinů
 • 1983 – KF 00-95 Praha uspořádal 30. 11. 1983 první celostátní setkání sběratelů perfinů z celé republiky, kterého se zúčastnilo přes 50 sběratelů
 • 1984 – v čísle 2/1984 bilancuje redaktor V. Maxa 10 ročníků zpravodaje: vyšlo celkem 92 čísel v celkovém rozsahu 522 stran. Kromě toho 432 stran katalogů – katalog perfinů z území Československa, rakouských, rumunských, maďarských a perfinů balkánských zemí, tedy za 10 let přes 950 stran čtení o našich a zahraničních perfinech
 • 1984 – 20. 10. 1984 se v Praze konalo II. celostátní setkání sběratelů perfinů, účast byla nižší než na předchozím setkání
 • 1985 – příprava dalšího vydání katalogu čs. perfinů, jako přílohy ke zpravodaji vycházel katalog polských perfinů a ke konci roku katalog švédských perfinů, zpravodaje vyšlo opět 6 čísel. V čísle 3/1985 (bylo jubilejní, 100. číslo!) je uvedeno, že zpravodaj v Československu odebírá 225 sběratelů
 • 1985 – 2. 11. 1985 se opět sešli v Praze sběratelé perfinů na III. celostátním setkání, kterého se zúčastnilo 20 sběratelů
 • 1986 – ve dvojčísle 3-4/1986 v úvodníku píše redaktor, že skupina sběratelů perfinů existuje již 13 let, má okolo 250 členů a sběratelé mají cca 15 krásných exponátů. Dosud ale perfiny nebyly zařazeny nikam do struktury organizované filatelie. Sbírání perfinů bude napříště včleněno jako samostatná sekce do Komise teritoriální filatelie SČSF

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.