Podzimní setkání sběratelů perfinů - Vysoké Mýto 2021

 

Po téměř dvouleté pauze se konečně podařilo uspořádat setkání sběratelů perfinů, bylo to vlastně na čtvrtý pokus, když předchozí pokusy o setkání musely být odloženy z důvodu koronavirové pandemie. Setkání se uskutečnilo ve dnech 8. až 10. října v penzionu Jangelec..Samozřejmou součástí byla výměna materiálu, konzultace, rady, diskuze, prostě už tradičně byla atmosféra setkání velice příjemná a pro účastníky přínosná. Součástí oficiální části programu byla přednáška Jana Berra o perfinech Vrchlabska, ze které kromě jiného vyplynulo, jak je v našem oboru užitečné a zajímavé hledat historické i geografické souvislosti mezi firmami. Účastníci se rovněž dozvěděli, že dlouho očekávané nové vydání katalogu perfinů z čs. území už je v tisku. A na rozdíl od minulých vydání vyjde ve formě Monografie čs. známek s řadou doplňujících a užitečných informací souvisejících s naším oborem. Účastníci se dohodli, že další setkání na jaře by se opět mělo konat v Nepomuku v Západních Čechách.

 

V Mto 2021

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.