3. mezinárodní setkání sběratelů perfinů Štůrovo 2019

 

Ve dnech 12. až 14. dubna 2019 se odstupem dvou let uskutečnilo již třetí mezinárodní setkání českých, slovenských a maďarských sběratelů perfinů, opět ve slovenském Štúrovu v hotelu Thermal. Zúčastnilo se ho minimálně 25 sběratelů ze všech tří zemí, včetně předsedy slovenského ZSF M. Ňaršíka a tajemníka maďarského svazu p. Szücse. Tentokrát setkání navštívil i rakouský filatelista Horst E. Horin, který zde zastupoval rakouský časopis Die Briefmarke. A protože se mu akce líbila, přislíbil, že o ní bude v jejich časopise informovat a účast na příštím setkání doporučí i dalším rakouským sběratelům.

O zdárný průběh se zasloužil zejména slovenský sběratel Otto Piszton, který již téměř rutinně zvládl organizaci setkání a navíc perfektně tlumočil slovensky, maďarsky a dokonce i německy. Akce byla pro všechny užitečná jak k výměně materiálu, tak také zkušeností. Nadto byla i zajímavým společenským setkáním. Štúrovo je sice pro české sběratele poměrně vzdálené, výhodou je ale dobré rychlíkové spojení i možnost využít zlevněné jízdné pro seniory. Město je známé svými termálními lázněmi, a proto někteří účastníci využili i možnost vykoupat se v blízkém termálním bazénu. Bez zajímavosti rozhodně není ani možnost navštívit nedalekou baziliku v maďarské Ostrihomi (Esztergom), která je v dosahu pěší vycházky po mostě přes Dunaj. Účastníci se shodli na tom, že tyto akce mají smysl a snad každý si odnesl nějaký zajímavý přírůstek do své sbírky.

 

Na závěr bylo dohodnuto, že podzimní setkání českých sběratelů se uskuteční v říjnu v Nepomuku, které zajistí Pavel Hauzner, přesný termín bude teprve upřesněn. J. Chudoba informoval rovněž účastníky o připravované podzimní výstavě v Liberci, kde bude kromě jiného vystaveno i několik exponátů perfinů. Všichni přítomní byli srdečně pozváni na obě akce

 

Hotel Vadaš

Copyright PM© 2016. All Rights Reserved.